Menu

Dansk - højere mellemniveau 2 (B2)

Start
Tuesday August 17
Price
DKK 1,690
Lessons
30
Start 17.08.2021
Period 17.08.2021 to 23.09.2021
Lessons 30
Class no. 06086-21
Teacher cand.scient.pol. Oscar Otto Sanz
 
Location Borgergade 12, 1. floor
Room 119
Time Tue 16:30 - 18:40
Thu 16:30 - 18:40
Price DKK 1,690
Time Tue 16:30 - 18:40
Thu 16:30 - 18:40

Tal, læs, forstå og skriv dansk!
Vi læser aktuelle tekster, for eksempel avisartikler, og bruger korte tv-programmer som lytteøvelse.
Vi diskuterer forskellige emner fx krop, helbred og sundhed, det danske frisind, køn og ligestilling og kriminalitet.
Du får øvelse i at udtrykke dine egne synspunkter og holdninger om almindelige emner.
Vi arbejder både mundtligt og skriftligt med emnerne, og vi har fokus på, at dit sprog bliver korrekt og nuanceret.
Du lærer at holde et kort oplæg om et emne, du kender i forvejen, og du lærer at skrive en personlig e-mail og et essay om danske samfundsforhold.
Vi arbejder stadig med grammatik og udtale.

Du får øvelse i forskellige talehandlinger:


  • at foreslå noget

  • at beskrive noget

  • at forklare noget

  • at give eksempler på noget

  • at vurdere fordele og ulemper ved noget


Efter Dansk - højere mellemniveau 2 kan du deltage i alle samtaler om almindelige hverdagsemner, du kan læse en avisartikel og følge med i et tv-program, og du kan skrive en personlig e-mail til en ven og et essay om emner med relation til danske kultur- og samfundsforhold.

Undervisningsmateriale udviklet på Studieskolen
Undervisningsmaterialet er udviklet af undervisere på Studieskolen specielt til Studieskolens kursister. Vi bruger en lærebog, som du låner og skal aflevere igen, når kurset af slut. Derudover bruger vi forskelligt andet materiale som aviser og tv-klip. Materialet består af længere læsetekster, tv-klip, skriftlige opgaver og frie skriftlige opgaver, hvor du selv skal skrive e-mail og essays. Der er introduktioner til små præsentationer og korte mundtlige oplæg om aktuelle emner eller emner med relation til dansk kultur.
Bortset fra bogen, som du låner, ligger materialet i vores online læringsmiljø Moodle, som du selvfølgelig får adgang til. Her kan du også finde din undervisningsplan, dine lektier og øvrige online ressourcer. Du kan også kommunikere med læreren og de øvrige kursister via Moodle.

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen er blended learning, hvor vi i klassen arbejder med mundtlig dansk og samtaleøvelser, vi træner udtale og laver lidt grammatik.
Du skal arbejde meget hjemme ved computeren med lytteforståelse, læsning og skriftlige øvelser.
Undervisningen foregår kun på dansk.

Kursets niveau
Dansk - højere mellemniveau 2 er det andet ud af fire kurser, der samlet udgør indholdet på højere mellemniveau B2. De fire kurser tilsammen svarer til hele niveau B2 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR).
Kurset er for dig, der i forvejen kan dansk på mellemniveau B1. Du kan frit vælge mellem de fire kurser på B2-niveau, det spiller ingen rolle, i hvilken rækkefølge du tager dem.
Hvis du kommer direkte fra et kursus på mellemniveau B1, anbefaler vi dog, at du starter med Dansk - højere mellemniveau 1.
Hvis du skal op til Prøve i Dansk 3, anbefaler vi, at du først tager mindst to kurser på B2-niveau og derefter et kursus, der forbereder til PD3.

Praktiske oplysninger
Der er 5 undervisningstimer a 45 minutter i klassen om ugen.
Vi forventer, at du bruger cirka 8 timer om ugen på hjemmearbejde.
Der er 10-18 kursister på holdet.

Hvis vi på et tidspunkt må lukke for undervisning med fysisk fremmøde på grund af corona, fortsætter holdet med undervisning online.
Onlineundervisning på coronalukkede hold betragtes som almindelig gennemført undervisning, uanset om den enkelte deltager ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej.
Hvis vi må ændre til onlineundervisning, bortfalder kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning.
Husk, at du altid kan annullere din tilmelding op til en uge, før dit kursus starter.

Oscar Otto Sanz

Oscar recommends:What is your favorite place in Copenhagen?
“In the summer there are lots of small quiet oases in Copenhagen, but Kongens Have is quite unique with its history, its beautiful style - and then it is just a stone's throw from Studieskolen. In the winter, Davids Fond og Samling is located beside Kongens Have. You can visit it for free and enjoy, among other things, a fantastic collection of miniature Islamic paintings that I will always admire.”
 
Is there a Danish artist that you would recommend?
“I would always recommend Hans Christian Andersen - not only for his  fairy tales which are world famous, but because he sets an example as a man who found his way in life by following his inner voice, however difficult it was, and at the same time travelled a lot during his life. What a pleasure it would have been to talk to him."
 
Your favorite park
“I can't help but emphasize Fælledparken, which I've lived around for 25 years. A ”fælled” is a piece of grass where everyone's animals can graze, and that's how it started, but today it is the platform for many activities in Copenhagen - not least sports activities with two stadiums, many ball courts, several playgrounds, DHL races etc. But it also has a sensory garden for blind people and many nice places to relax, for example around the beautiful lake or at the Cafe Pavilion."
Show moreShow less

Dansk - højere mellemniveau 2 (B2)

17 August - 23 September

Register