Menu

Dansk - højere mellemniveau 3 (B2)

Start
Monday August 16
Price
DKK 1,370
Lessons
24
Start 16.08.2021
Period 16.08.2021 to 20.09.2021
Lessons 24
Class no. 06088-21
Teacher cand.mag. Michael Eriksen
 
Location Borgergade 14, 1. floor
Room 127
Time Mon 17:30 - 21:00
Price DKK 1,370
Time Mon 17:30 - 21:00

Tal, læs, forstå og skriv dansk!
Vi læser aktuelle tekster, for eksempel avisartikler, og bruger korte tv-programmer som lytteøvelse.
Vi diskuterer forskellige emner fx det politiske system i Danmark, miljø og økologi, skat og brugerbetaling og overvågning.
Du får øvelse i at udtrykke dine egne synspunkter og holdninger om almindelige emner.
Vi arbejder både mundtligt og skriftligt med emnerne, og vi har fokus på, at dit sprog bliver korrekt og nuanceret.
Du lærer at holde et kort oplæg om et emne, du kender i forvejen, og du lærer at skrive en personlig e-mail og et essay om danske samfundsforhold.
Vi arbejder stadig med grammatik og udtale.

Du får øvelse i forskellige talehandlinger:


  • at foreslå noget

  • at beskrive noget

  • at forklare noget

  • at give eksempler på noget

  • at vurdere fordele og ulemper ved noget


Efter Dansk - højere mellemniveau 3 (B2) kan du deltage i alle samtaler om almindelige hverdagsemner, du kan læse en avisartikel og følge med i et tv-program, og du kan skrive en personlig e-mail og et essay om emner med relation til danske kultur- og samfundsforhold.

Undervisningsmateriale udviklet på Studieskolen
Undervisningsmaterialet er udviklet af undervisere på Studieskolen specielt til Studieskolens kursister. Vi bruger en lærebog, som du låner og skal aflevere igen, når kurset af slut. Derudover bruger vi forskelligt andet materiale som aviser og tv-klip. Materialet består af længere læsetekster, tv-klip, skriftlige opgaver og frie skriftlige opgaver, hvor du selv skal skrive e-mail og essays. Der er introduktioner til små præsentationer og korte mundtlige oplæg om aktuelle emner eller emner med relation til dansk kultur.
Bortset fra bogen, som du låner, ligger materialet i vores online læringsmiljø Moodle, som du selvfølgelig får adgang til. Her kan du også finde din undervisningsplan, dine lektier og øvrige online ressourcer. Du kan også kommunikere med læreren og de øvrige kursister via Moodle.

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen er blended learning, hvor vi i klassen arbejder med mundtlig dansk og samtaleøvelser, vi træner udtale og laver lidt grammatik.
Du skal arbejde meget hjemme ved computeren med lytteforståelse, læsning og skriftlige øvelser.
Undervisningen foregår kun på dansk.

Kursets niveau
Dansk - højere mellemniveau 3 er det tredje ud af fire kurser, der samlet udgør indholdet på højere mellemniveau B2. De fire kurser tilsammen svarer til hele niveau B2 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR).
Kurset er for dig, der i forvejen kan dansk på mellemniveau B1. Du kan frit vælge mellem de fire kurser på B2-niveau, det spiller ingen rolle, i hvilken rækkefølge du tager dem.
Hvis du kommer direkte fra et kursus på mellemniveau B1, anbefaler vi dog, at du starter med Dansk - højere mellemniveau 1.
Hvis du skal op til Prøve i Dansk 3, anbefaler vi, at du først tager mindst to kurser på B2-niveau og derefter et kursus, der forbereder til PD3.

Praktiske oplysninger
Der er 4 undervisningstimer a 45 minutter i klassen om ugen.
Vi forventer, at du bruger cirka 8 timer om ugen på hjemmearbejde.
Der er 10-18 kursister på holdet.

Hvis vi på et tidspunkt må lukke for undervisning med fysisk fremmøde på grund af corona, fortsætter holdet med undervisning online.
Onlineundervisning på coronalukkede hold betragtes som almindelig gennemført undervisning, uanset om den enkelte deltager ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej.
Hvis vi må ændre til onlineundervisning, bortfalder kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning.
Husk, at du altid kan annullere din tilmelding op til en uge, før dit kursus starter.

Michael Eriksen

Michael recommends:
My favourite place in Copenhagen
”One of my favourite places in Copenhagen is Refshaleøen. It’s an old industrial island that once housed a large shipbuilding yard. Now it has been turned into a playground for entrepreneurs and creative souls.
Here you will find the largest street food market in the The Nordic countries, a place where you can taste food from many different places in the world and take part in a variety of entertaining events.
The wide open spaces are used for concerts and festivals, and the large old industrial buildings have got new life and blossomed anew.
It is a thoroughly unique place with a special atmosphere and calm. A certain industrial harbour nostalgia comes out, it stands in sharp contrast to the polished modernisation that characterises much of the rest of Copenhagen Harbour. It is an exciting place to go exploring, you will find lots of life and good experiences.”


Show moreShow less

Dansk - højere mellemniveau 3 (B2)

16 August - 20 September

Register