Menu

Skriv dansk (B2)

Start
Monday August 16
Price
DKK 1,495
Lessons
24
Start 16.08.2021
Period 16.08.2021 to 20.09.2021
Lessons 24
Class no. 06105-21
Teacher cand.mag. Michael Eriksen
 
Location Borgergade 12, 1. floor
Room 125
Time Mon 17:30 - 21:00
Price DKK 1,495
Time Mon 17:30 - 21:00

Lær at skrive korrekte sætninger og gode tekster på dansk
Har du brug for at skrive mere klart og overbevisende på dansk? Måske skal du bruge det på dit arbejde, på din uddannelse eller bare i dit privatliv. Et korrekt og flydende skriftligt dansk giver dig større selvsikkerhed og er en forudsætning for succesfuld kommunikation. På dette kursus får du de værktøjer, du skal bruge, og øvelse i at skrive.
Kurset er for dig, der allerede kan skrive forståeligt på dansk, men nu vil du gerne være endnu bedre og få mere styr på grammatik, sætningsopbygning og struktur på en tekst. Du er på niveau B2 på Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog og har taget kurserne på mellemniveau B1, del 1-4 på Studieskolen eller DU3 modul 4 på et sprogcenter.
Du lærer at konstruere gode og korrekte sætninger, og du får også en større bevidsthed om, hvordan man skriver forskellige slags tekster.
På kurset vil du få forbedret din "skriftlige selvtillid", som bygges op over tid, når du skriver tekster, som bliver rettet.
Vi går praktisk til værks med skriveøvelser og skrivning af tekster, som du får feedback på.

Vi arbejder med mange forskellige slags tekster og grammatik


  • Vi tager udgangspunkt i danske avisartikler og danske podcasts, og så skriver vi os igennem forskellige teksttyper.

  • Vi arbejder også med tekster, der har relevans for dit arbejdsliv.

  • Du får et indblik i, hvad argumenterende, beskrivende og reflekterende tekster er.

  • Desuden arbejder vi med udvalgte grammatiske emner og brug af sproglige billeder.Hvordan arbejder vi på kurset?
Til hver gang skal du læse nogle tekster, og så gennemgår vi dem i klassen.
Vi vil tale om detaljer i teksten, som viser, hvilken genre teksten er skrevet i. Derefter får du præsenteret den opgave, som du selv skal skrive i til den enkelte undervisningsgang. Vi laver idéudvikling om emnet, enten på tavlen, enkeltvis eller i grupper, og på den måde kommer vi frem til en skabelon, som du kan arbejde ud fra, evt. med støtte fra læreren.
Vi arbejder med feedback - det kan være skriftlig feedback eller en fælles feedback, hvor vi inddrager for eksempel grammatiske emner, som volder problemer.
Vi arbejder også med omskrivning af tekster, så du lærer at optimere dine egne tekster mest muligt.

Praktiske oplysninger
Du får adgang til vores læringsplatform Moodle, hvor du kan finde din undervisningsplan, dit undervisningsmateriale, dine lektier og øvrige online ressourcer. Her kan du også kommunikere med læreren og de øvrige kursister.
Til hver gang skal du medbringe en computer, som du kan skrive dine tekster på.
Du skal regne med at bruge 2-3 timer på at læse tekster, som danner udgangspunkt for hver undervisningsgang.
Vi mødes to gange om ugen i klassen, hvor vi har 4 undervisningstimer. Kurset varer 3 uger.
Der er plads til 10-18 kursister på kurset.

Hvis vi på et tidspunkt må lukke for undervisning med fysisk fremmøde på grund af corona, fortsætter holdet med undervisning online.
Onlineundervisning på coronalukkede hold betragtes som almindelig gennemført undervisning, uanset om den enkelte deltager ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej.
Hvis vi må ændre til onlineundervisning, bortfalder kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning.
Husk, at du altid kan annullere din tilmelding op til en uge, før dit kursus starter.

Michael Eriksen

Michael recommends:
My favourite place in Copenhagen
”One of my favourite places in Copenhagen is Refshaleøen. It’s an old industrial island that once housed a large shipbuilding yard. Now it has been turned into a playground for entrepreneurs and creative souls.
Here you will find the largest street food market in the The Nordic countries, a place where you can taste food from many different places in the world and take part in a variety of entertaining events.
The wide open spaces are used for concerts and festivals, and the large old industrial buildings have got new life and blossomed anew.
It is a thoroughly unique place with a special atmosphere and calm. A certain industrial harbour nostalgia comes out, it stands in sharp contrast to the polished modernisation that characterises much of the rest of Copenhagen Harbour. It is an exciting place to go exploring, you will find lots of life and good experiences.”


Show moreShow less

Skriv dansk (B2)

16 August - 20 September

Register