Menu

Emma Mogensen

Emma har studeret arabisk i mange år og har boet sammenlagt 9 år i Mellemøsten, hvor hun har tilegnet sig sproget og opbygget en stor forkærlighed for regionen.

Hun har brugt arabisk i sit arbejde og har bl.a. arbejdet i Grækenland med primært arabisktalende flygtninge og som frivillig tolk i Danmark. Hun er mest trænet i egyptisk dialekt, men kan begå sig i levantisk dialekt og underviser i Modern Standard Arabic.

Emma fortæller:
“I min undervisning lægger jeg vægt på, at du som kursist er aktiv og har mulighed for at byde ind med, hvilke områder eller emner, der interesserer dig mest.

Jeg inddrager så vidt muligt også arabisksproget medieindhold i undervisningen i form af musik, film osv., så du som kursist bliver introduceret til arabiske medier.”