Menu

Engager dine elever - Bliv sprogcoach

Start
Monday March 2
Price
DKK 9,450
Lessons
28
Start 02.03.2020
Period 02.03.2020 to 30.04.2020
Lessons 28
Class no. 1220-20
Teacher Christoph Schepers
 
Location Borgergade 12, 1. floor
Room 117
Time Mon 09:30 - 16:30
Tue 09:30 - 16:30
Price DKK 9,450
Time Mon 09:30 - 16:30
Tue 09:30 - 16:30

Skal dine elever tage ansvar - gennem sprogcoaching?
Som underviser i fremmedsprog har du mange hensyn at tage. Eleverne har forskellige interesser og behov, og deres ambitioner og mål med at lære et sprog er forskellige. Samtidig har du et pensum, du skal nå, så det kan være svært også at skulle holde styr på elevernes individuelle måder at lære på.
Forestil dig, hvor meget lettere det ville være for dig at undervise, hvis eleverne tog ansvar for deres læring og selv vidste, hvad de havde brug for, for at nå deres mål.
Det er slet ikke urealistisk.
Med sprogcoaching kan du guide dine elever, så de selv tager ejerskab. Og du behøver hverken at bruge mere tid på at rådgive dem eller på at forberede dig, end du bruger i dag.
Lyder det interessant, så læs videre her:

Sådan foregår sprogcoaching
Måske har du aldrig hørt om sprogcoaching før. Det er et forholdsvis nyt begreb. Sprogcoaching tager udgangspunkt i den gængse coaching, som nu bliver mere og mere brugt i Danmark. En metode, hvor man guider andre ved at stille spørgsmål, så de selv tager ansvar for, hvad de gerne vil, og hvordan de opnår det. Det specifikke ved sprogcoachingen er, at vi udelukkende stiller spørgsmål med relation til det at lære sprog.
Du kender måske det her: Når du giver eleverne feedback og drøfter med dem, hvordan de når deres mål, kommer du ofte til kort. Måske kommer du til at tage deres svar for gode varer, selv om målet ikke er realistisk. Enten fordi du ikke ved, hvordan du skal udfordre svaret, eller fordi du gerne vil tro, at netop den her elev har to timer dagligt til at lære sprog.
Fremover kan det blive anderledes.
Med sprogcoaching får du en stribe effektive værktøjer, så du kan hjælpe eleven til at sætte realistiske mål. Samtidig lærer du at udfordre eleven og sammenfatte relevante konklusioner, så eleven kan blive helt klar over, hvad det egentlige mål er, og hvordan han eller hun når det. Eventuelt gennem planlagte delmål.
Derfor vil du gå fra undervisning, hvor eleverne udelukkende modtager undervisning, til at de i stedet opsøger viden og derfor både modtager undervisning, deltager mere aktivt og tager ansvar for at efterspørge, hvad de har brug for, fordi de ved, hvad det er.
Studieskolen har som de første i Danmark arbejdet med sprogcoaching siden 2015. Vi deltog i et Erasmusprojekt med fem andre lande, hvor vi så, hvor effektiv metoden var. Derfor har vi selv taget sprogcoaching til os. I dag er omkring 40 af vores undervisere uddannet sprogcoaches, og de resterende bliver uddannet løbende.
Skal du og dine elever have de fordele?

Sådan foregår kurset i praksis
Kurset "Engager dine elever med sprogcoaching" varer fire dage i alt, og du træner sprogcoaching i praksis undervejs og får supervision.

Kursusdatoer
2 og 3.3. 2020
2.4. 2020
30.4. 2020

Du lærer at


 • spørge ind til elevernes mål og ressourcer. Herunder at hjælpe dem med at sætte realistiske og konkrete mål, og at spørge ind uden at dømme

 • lave en konkret og realistisk handlingsplan med eleven og efterfølgende motivere eleven til at bevare ejerskabet over handlingsplanen

 • sætte elevernes individuelle mål i system, så du fremover kan tilgodese alle elever på én gang. På den måde vil de lære mere, uden du skal bruge mere tid på at forberede dig


Som med al anden coaching er elevens eget mål det absolut vigtigste her, fordi al undervisning jo handler om motivation.
Samtidig med at elevernes mål med undervisningen ofte er meget forskellige, kan der også være meget store forskelle på, om de


 • opfatter sig selv som boglige typer

 • foretrækker at lære ved at løse opgaver på skrift eller ved at inddrage sproget i hverdagen. Eksempelvis ved at læse eller se fjernsyn på sproget

 • arbejder systematisk eller mere sporadiskNår du ved konkret, hvad eleverne gerne vil lære, og hvordan de lærer bedst, kan du fremover forberede forskellige øvelser til dem, alt efter om de har brug for at arbejde med at lære nye verber eller at bøje dem, de allerede kender.
Når du lærer at inddrage eleverne selv gennem sprogcoaching, får du én gang for alle et struktureret overblik over, hvem der lærer bedst på hvilke måder, og bedst af alt: Eleverne ved også selv, hvordan de lærer og arbejder efter netop det. Og ikke efter alle andre metoder, som de mister motivationen af.

Kursets opbygning er sådan her:

 • To undervisningsdage

 • Øvelse og supervision

 • En undervisningsdag

 • Øvelse og supervision

 • En undervisningsdagMed andre ord: Fire undervisningsdage, hvor du lærer om systematikken og rammesætningen i coachingen, den gode samtale og spørgeteknik og får inspiration til en række gode spørgsmål om sprog og læring, som du fremover kan bruge i samtalerne med dine elever.
På kursusdagene øver du også sprogcoachingen i praksis med de andre på kurset. Allerede efter de første to undervisningsdage er du klar til at bruge metoden i praksis over for dine egne elever. Derfor har vi bevidst lagt hjemmeøvelser ind både efter anden og tredje undervisningsdag.

Det giver en række fordele:

 • Du oplever allerede tidligt i forløbet, hvor effektiv metoden er

 • Hvis du oplever, at noget er svært, eller at eleven ikke reagerer som forventet, kan vi drøfte, hvad der skete, og hvad du kan ændre for at opnå de ønskede resultater

 • Du får supervision på din coaching to gange. Derfor ved du fremover, hvad der var rigtig godt, og hvor du kan justere yderligere, og at du er på rette vej. Det er ikke noget, du skal gætte dig frem tilPrisen inkluderer udover undervisningen også fuld forplejning på kursusdagene og adgang til onlineuniverset Moodle, hvor du fremover kan finde alt kursusmaterialet og debattere med de andre elever.
Underviser du inden for zone 1 eller zone 2 i København, kommer din underviser ud til dig og giver dig feedback efter at have overværet din coaching. Alternativt optager du en af dine sprogcoachingsamtaler og sender optagelsen til din underviser og får din supervision per telefon.

Din underviser er Christoph Schepers. Han er uddannet i tysk og voksenunderviser og har været ansat på Studieskolen siden 2002. Her har han både været daglig leder og deltaget i mange udviklingsprojekter, hvor vi har udviklet og testet forskellige undervisningsmetoder. Herunder sprogcoaching.
Afmeldingsfrist: 20.2. 2020

Christoph Schepers

Engager dine elever - Bliv sprogcoach

2 March - 30 April

Register