Tilmelding til Prøve i Dansk 3

Prøven afslutter modul 5 på Danskuddannelse 3.

Vinter 2017

Tilmeldingsfrist: 4. september

Skriftlig prøve: 14. november, kl. 9:00-13:30

Mundtlig prøve: 4. - 15. december

Der er lukket for tilmelding, da tilmeldingsfristen er overskredet.
Tilmelding til sommerprøven 2018 åbner 1. december.

 

Er du kursist på Studieskolen, kan du tilmelde dig danskprøven efter aftale med din lærer.

 

Er du ikke kursist på Studieskolen, kan du tilmelde dig her på hjemmesiden eller på vores kontor i Borgergade 12, 1300 København K.

 

Ønsker du at afmelde dig fra prøven, skal det ske senest en uge inden prøven. Herefter refunderer vi ikke prøvegebyret. Hvis du afmelder dig, skal du betale du et gebyr på 50 kr.


 

Hvad indeholder prøven?

Prøve i Dansk 3 består af en skriftlig og en mundtlig del.

 

1. Den skriftlige del
indeholder både en prøve i læseforståelse og en prøve i skriftlig fremstilling.

  • Læseforståelse varer 1 time og 30 minutter. Den består af to delprøver, hvor du skal besvare spørgsmål ud fra en tekst. For at forstå teksterne skal du have et vist kendskab til det danske samfund. 
  • Prøve i skriftlig fremstilling varer 2 timer og 30 minutter, og den består også af to delprøver. Du skal skrive en uformel henvendelse og en længere fremstilling om et givent emne.

 

2. Den mundtlige del
indeholder en prøve i mundtlig kommunikation, hvori lytteforståelse også indgår. Prøven varer 15 minutter og indeholder to delprøver.
Man går op til prøven individuelt.

  • Delprøve 1 består af en præsentation af et tildelt emne og et interview, der er relateret til emnet. 
  • Delprøve 2 består af en beskrivelse af en situation og et opfølgende interview.

 

Karakter og eksamensbevis?
Prøve i Dansk 3 bliver bedømt efter 7-trinsskalaen.
Er dit karaktergennemsnit 2 eller derover, har du bestået prøven. Når vi udregner din gennemsnitskarakter, tæller karakteren i mundtlig kommunikation dobbelt.
Vi udsteder et eksamensbevis efter den mundtlige prøve. Du skal selv hente beviset på Studieskolen. Beviset er klar tre hverdage efter prøven. Husk at medbringe billed-ID.

Her finder du vejledning om Prøve i Dansk 3.
Du kan se også se eksempler på tidligere prøver her.

Klik på videoen og se, hvordan Prøve i Dansk 3 foregår.

gode karakterER

Vores kursister her på Studieskolen får gode karakterer.
Klik her