Indfødsretsprøven

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Det gør du ved at bestå Indfødsretsprøven.

Udover en bestået Indfødsretsprøve skal du opfylde de øvrige betingelser for at opnå dansk statsborgerskab.

Læs mere om betingelser for at opnå dansk statsborgerskab.

 

Sommer 2018
Tilmeldingsfrist: 2. maj
Testdato: 6. juni, kl. 13.00-13.45
Tilmeldingsfristen er overskredet, og der er lukket for tilmelding til sommerprøven.

 

Vinter 2018
Tilmeldingsfrist: 31. oktober
Testdato: 28. november, kl. 13.00-13.45

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig prøven nederst på siden eller på Studieskolens kontor.


Når du har tilmeldt dig prøven, modtager du en mail fra os 14 dage før prøvedatoen med information om sted for prøven, hvornår du skal møde samt mere information.

 

Ønsker du at afmelde dig fra prøven, skal det ske senest en uge inden prøven. Herefter refunderer vi ikke prøvegebyret. Hvis du afmelder dig, skal du betale et gebyr på 50 kr. 



 

Hvad består prøven af?

Prøven er skriftlig og består af i alt 40 spørgsmål, 35 pensumspørgsmål og 5 uforberedte spørgsmål om aktuelle emner. 
Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve. Alle spørgsmål til prøven er lavet som multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der er to eller tre svarmuligheder. Du skal sætte kryds ved det svar, du mener, er korrekt.

Du har i alt 45 minutter til at besvare spørgsmålene. For at bestå prøven skal du svare rigtigt på mindst 32 ud af de 40 spørgsmål.

Forberedelse
Læs venligst ministeriets information om prøven her.
Indfødsretsprøven er en multiple choice-test. Prøven består af i alt 40 spørgsmål, hvoraf 5 spørgsmål vedrører aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund. Lærematerialet til prøven vil danne grundlag for de øvrige 35 spørgsmål.
Materiale til brug for forberedelse til prøven ligger tilgængeligt på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside, hvor du også kan se tidligere afholdte prøver. Klik her for at se materialet.
Hvis du ønsker en printet version af materialet, kan du hente det på Studieskolens kontor.

 

Indfødsretsprøven her nedenunder.