Menu

Praktiske oplysninger

 • Du kan tilmelde dig til et kursus i fremmedsprog på flere måder:

  • med betalingskort her på hjemmesiden. Find det kursus, du vil gå på, klik på knappen "tilmeld", og udfyld felterne. Du kan betale med Dankort, MasterCard, Visa, Visa Electron, JCB og Maestro. 
   Du får straks en automatisk e-mail med en bekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding. Når vi har behandlet din tilmelding, trækker vi pengene og sender dig pr. e-mail en kvittering med besked om, at du er kommet på holdet. Hvis der ikke er plads på holdet, kontakter vi dig.
  • via netbank med overførsel til Studieskolens bankkonto: reg.nr. 2217, kontonr. 6279687890. For at kunne tilmelde dig skal vi bruge disse oplysninger: holdnummer, fag, dit navn, adresse, postnummer og by, e-mail, telefon i dagtimerne samt mobiltelefon. Hvis du bor i Københavns Kommune, skal du opgive fødselsdato, hvis du bor uden for Københavns Kommune, skal du opgive fuldt cpr-nummer. Læs her, hvorfor du skal opgive cpr-nummer. Lige så snart vi har modtaget din indbetaling, sender vi dig en kvittering.
  • personligt på Studieskolens kontor. Her kan du betale med kontanter, et af de ovenfor nævnte betalingskort og check.

  Hvis du vil være sikker på at få plads på dit kursus, skal du tilmelde dig så tidligt som muligt.

  Vi tager stilling til oprettelse af hold, ekstrahold osv. i ugen, før kurserne starter. Hvis der ikke er tilmeldinger nok til et hold, kan det ikke starte. I så fald får du den fulde kursuspris refunderet.

 • Det meste af vores undervisning foregår på Studieskolen i Borgergade og Gothersgade. Noget undervisning foregår i nærliggende lokaler i Vognmagergade. Du kan se, hvor din undervisning foregår, ved dit hold. Klik her for at se vores faciliteter, og hvordan du finder vej til lokalerne.
 • Her kan du se ferier og fridage i vores fremmedsprogsafdeling i 2019.

  Efterårsferie 14. - 20. oktober 2019 - der er ingen undervisning. Kontoret er lukket 17.-18. oktober.
  Juleferie 23. december 2019 - 5. januar 2020 - der er ingen undervisning. Kontoret er lukket 20. december  - 1. januar.
  Påskeferie 6. - 13. april 2020 - der er ingen undervisning. Kontoret er lukket 7. - 13. april
  St. Bededag 8. maj 2020 - der er ingen undervisning, og kontoret er lukket.
  Kristi himmelfart 21. - 22. maj 2020 - der er ingen undervisning, og kontoret er lukket.
  Pinse 1. juni 2020 - der er ingen undervisning, og kontoret er lukket.
  Grundlovsdag 5. juni 2020 - der er ingen undervisning, og kontoret er lukket.

 • Prisen står ved hvert enkelt hold. På en del kurser er der færre deltagere, disse hold koster lidt mere.
  På nogle kurser betales for undervisningsmateriale, det er inkluderet i prisen.

  Nedsat pris
  Københavns og Frederiksberg kommune giver et ekstra tilskud til arbejdsledige, pensionister og studerende med bopæl i de to kommuner. Tilskuddet er på kr. 6,- pr. undervisningstime, afrundet til nærmeste 5 kr.
  Følgende er omfattet af ordningen: Pensionister, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælpsmodtagere, studerende der modtager SU, og lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale.

  Når du tilmelder dig, skal du aflevere eller fremsende dokumentation. Dokumentationen afhænger af, hvorfor du skal have nedsat pris:

  • Ledig: kopi af den udbetalingsspecifikation, der viser, at du modtager dagpenge, når kurset starter
  • På efterløn: efterlønsbevis
  • SU-modtager: støttemeddelelse (ikke studiekort eller erklæring fra studiested)
  • Lærling: uddannelsesaftale.

  Dokumentationen skal gælde den dag, dit kursus starter.
  Folkepensionister på 65 år og derover behøver ikke vise dokumentation. 

  Når du tilmelder dig et kursus til nedsat pris på vores hjemmeside, kan du enten uploade dokumentation sammen med tilmeldingen eller sende den til info@studieskolen.dk bagefter.

  NB. Arbejdsledige kan deltage i Studieskolens undervisning - også om dagen - uden at det får indflydelse på dagpengene.

  Timetal
  Ved hvert kursus kan du se, hvor mange timer der undervises. Der er tale om undervisningstimer, som er på 45 minutter.

 • Overflytning til andet hold
  Du kan blive flyttet til et andet hold, hvis vi får det at vide senest en uge, før kurset starter. Herefter er din tilmelding bindende.

  Hvis du er startet på kurset, og det viser sig, at du er placeret på et forkert niveau, kan du i samråd med din underviser eller sprogkonsulenten blive flyttet til et andet kursus i samme periode, hvis der er plads på det hold, du ønsker. Overflytningen skal ske inden 3. mødegang.

  Annullering af tilmelding
  Du kan annullere din tilmelding op til en uge, før dit kursus starter. Herefter er din tilmelding bindende, uanset om du møder op til undervisningen eller ej. Ved annullering af kursustilmelding og dermed tilbagebetaling fratrækker vi et administrationsgebyr på 100 kr.

  Ændringer af undervisningssted og underviser samt forlængelse af kurset pga. sygdom eller lignende berettiger ikke til annullering/tilbagebetaling.

  Force majeure
  Studieskolen fralægger sig ansvaret for ikke gennemført undervisning, hvor der er tale om situationer, som vi ingen indflydelse har på, fx vejrlig hvor politiet fraråder, at man går ud. I tilfælde af force majeure vil man ikke få sin betaling refunderet.
 • Moodle er Studieskolens undervisningsplatform, hvor underviseren lægger forskellige materialer ud. Din underviser hjælper gerne med Moodle-spørgsmål, hvis du ikke finder svaret her.

  1. Hvordan logger du på?
  Klik her, tast https://moodle.studieskolen.dk/login/index.php eller find ’Moodle - Kursistlogin' i footeren på hjemmesiden.

  2. Ny bruger
  Log på med følgende:
  Brugernavn: din e-mailadresse (den du brugte, da du tilmeldte dig).
  Adgangskode: Studieskolen har sendt den i en mail.
  Første gang du logger på Moodle, skal du ændre adgangskoden til en anden adgangskode, du selv vælger.

  3. Du har tidligere været kursist på Studieskolen med adgang til Moodle
  Brugernavn: din e-mailadresse eller dit 5-cifrede kursistnummer.
  Adgangskode: den du brugte tidligere.
  Hvis du tidligere har været tilmeldt et kursus, modtager du ikke en ny mail om, at du er oprettet i Moodle.

  4. Hvordan finder du dit hold i Moodle
  Når du er logget ind, klikker du på kursusnummeret. Så kommer du til dit aktuelle kursus.
  Materialer fra tidligere kurser (ét år tilbage) kan du se under ”Kursusarkiv”.

  5. Hvis du har glemt din kode
  Klik på ”Glemt adgangskode” i login-feltet. Så sender vi en ny adgangskode til din e-mail.

 • Vi starter nye kurser hele året - i nogle sprog oftere end andre.

  Kursusstart 18. november - vi lægger kurserne på hjemmesiden 4. juni

  Kursusstart 3. februar - vi lægger kurserne på hjemmesiden 3. december

  Kursusstart 20. april - vi lægger kurserne på hjemmesiden 3. december

  Kursusstart løbende hele sommeren - vi lægger kurserne på hjemmesiden 5. marts

  Hvis vi laver ekstrahold, så lægger vi dem på hjemmesiden løbende, så kig endelig ind!

Skriv dit navn og din e-mailadresse her, så sender vi dig en mail, næste gang vi lægger sprogkurser på hjemmesiden.