Menu

Sprogprøver for CBS-studerende

  • Er du CBS-studerende? 
  • Skal du studere i udlandet? 
  • Skal du bruge et bevis på dine sprogkundskaber? 

CBS og Studieskolen arrangerer i samarbejde en sprogprøve, som du kan tage, før du søger om en udvekslingsplads eller optagelse på CEMS. Du kan tage prøven i alle sprog, bortset fra i engelsk.

Hvis du skal bruge en sprogtest i engelsk, skal du tage en TOEFL-test - klik her.

Hvis du vil studere i udlandet, skal du normalt være på mindst B2-niveau i både den skriftlige og mundtlige eksamen for at søge om udveksling. Du kan tjekke kravene under hvert enkelt universitet her.

Hvis du skal søge ind på CEMS, skal du minimum være på B1-niveau i både skriftligt og mundtligt.

Niveauerne er defineret af Den Europæiske Referenceramme for Sprog - se referencerammen her.

Bemærk, at prøven udelukkende kan tages af CBS-studerende.

 

Sprogprøven - Hvad består den af, og hvad går den ud på? 
Prøven består af to dele: en skriftlig del og en mundtlig del.

Den skriftlige del består af to dele. En lytteprøve og en prøve i skriftlig fremstilling.
Hjælpemidler: Du må bruge en ensproget ordbog (fx spansk-spansk ordbog).
Den skriftlige prøve varer 90 minutter.
En helt korrekt besvarelse udløser 60 point. Du skal have 25 point for at være på niveau B1, 36 point for at være på niveau B2 og 54 for at være på C1.
  
Den mundtlige del af prøven varer 20 minutter. Der er ikke forberedelsestid, og prøven foregår uden hjælpemidler. Den mundtlige prøve foregår i par.
Du kan i alt opnå 60 point i den mundtlige prøve. Du skal have 25 point for at være på niveau B1, 36 point for at være på niveau B2 og 54 for at være på C1.
  
Prøven foregår på Studieskolen, Borgergade 12 og 14, København K.

Eksempler på prøver

Test dit niveau, før du tilmelder dig sprogprøven
Før du tilmelder dig sprogprøven, er det en rigtig god idé, hvis du tester dit sproglige niveau. Så har du en god fornemmelse af, hvordan dit niveau er i det pågældende sprog. Du kan teste dig selv i mange sprog ganske gratis med Studieskolens online test.


Prøvedatoer 2021

OKTOBER - CEMS OG EXCHANGE
Skriftlig prøve i fransk, spansk og tysk: 1. oktober 2021.
Mundtlig prøve i fransk og spansk:  2. - 9. oktober 2021. 
Mundtlig prøve i tysk: 2. oktober 2021.

Skriftlig prøve i andre sprog: 20. september - 15. oktober 2021
Mundtlig prøve i andre sprog: 20. september - 15. oktober 2021

Tilmeldingsfrist
Prøve i fransk, spansk og tysk: 24. september 2021 kl. 8.00.
Prøve i andre sprog: 17. september 2021 kl. 8.00.
  
Du får besked om resultatet af din sprogprøve senest den 25. oktober 2021.

 

NOVEMBER - KUN FOR EXCHANGE OG KUN I TYSK, FRANSK OG SPANSK
Skriftlig prøve: 3. november 2021.
Mundtlig prøve i fransk og spansk: 4. - 11. november 2021.
Mundtlig prøve i tysk: 6. november 2021
  
Tilmeldingsfrist
Prøve i tysk, fransk og spansk: 27. oktober kl. 8.00.
   
Du får besked om resultatet af din sprogprøve senest 25. november 2021.
  
Frist for framelding: før tilmeldingsfristen er det gratis at framelde sig.
Ved framelding efter tilmeldingsfristen: du får ingen refusion af det indbetalte prøvegebyr.
  
Når du tilmelder dig prøven, vil du modtage en bekræftelse på din tilmelding. Efter tilmeldingsfristen sender vi dig en mail med besked om præcis eksamensdato og -tidspunkt.

Prøver i andre sprog
Hvis du ønsker at tage prøven i arabisk, dansk, græsk, italiensk, japansk, kinesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk eller russisk, skal du tilmelde dig holdet: 'CBS other languages' og sende en e-mail til langtest@studieskolen.dk med dit navn og sprogønske. 
  
Hvis du ønsker at tage prøven i et andet sprog end de ovenfor nævnte, skal du sende en e-mail til langtest@studieskolen.dk.

Klage over resultat
Hvis du ønsker at klage over din karakter og dermed få ombedømt din prøve, så skal du indgive din klage skriftligt senest en uge efter, du har modtaget karakteren. Det er kun muligt at få ombedømt den skriftlige prøve, inklusiv lytteprøven. Klagen skal sendes til langtest@studieskolen.dk.
Gebyret for at få ombedømt sin prøve er 1000 kr. Hvis ombedømmelsen medfører en ændring i karakteren, så refunderes gebyret, ellers ikke. Ombedømmelse af prøven kan resultere i en lavere, en højere eller en fastholdelse af den oprindelige karakter.

Priser
Tysk, fransk eller spansk koster kr. 2.000,-
Andre sprog koster kr. 3.200,-.

 

Tilmeld dig

Klik her for at tilmelde dig en CBS-sprogprøve.

Klik her

Lisbeth Krogh

Eksamensmanager