Menu

le:v:el - kompetencecenter for fremmedsprogsundervisning i praksis

le:v:el er Danmarks eneste kompetencecenter udelukkende for sprogundervisning i praksis. Vi har selv skabt og udviklet vores kurser, der udgør et unikt tilbud i Danmark.

le:v:el - kompetencecenter for fremmedsprogsundervisning i praksis

le:v:el er en nonprofitorganisation, hvis eneste formål er at udvikle og udføre kompetenceudvikling for sproglærere.

Bag le:v:el står Studieskolens medarbejdere Christoph Schepers, Stine Lema og Sandra Dæncker, der sammen har haft fokus på at efteruddanne sproglærere på Studieskolen over de sidste 15 år. Det er den viden, vi nu bruger i le:v:el, så alle sproglærere kan nyde godt af den nyeste forskning og viden om sprogundervisning.

Forskningsdrevet approach
le:v:el er Danmarks eneste kompetencecenter udelukkende for sprogundervisning i praksis. Vi har selv skabt og udviklet vores kurser, der udgør et unikt tilbud i Danmark.

Vi udvikler vores viden løbende gennem internationale samarbejder. Vores arbejde er blevet støttet af internationale udviklingspuljer som Leonardo, Erasmus+ og Nordplus samt nationale udviklingspuljer fra Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Det Nationale Center For Fremmedsprog.

Praksisnære kurser
Vores efteruddannelseskurser er baseret på den nyeste sprogforskning – omsat til praksis.

Vores fundamentale syn på sproglæring er, at det, der virker for eleverne, også virker for dig. Dine elever lærer bedst ved at bruge sproget aktivt i undervisningen og derved udvikle det – og det gør du også! Derfor er vores kurser også ofte på målsproget.

Vi lægger vægt på en funktionel læringsforståelse og sprogsyn – hos os får du en funktionel tilgang til det at undervise i sprog, der måske ikke har været dækket i din uddannelse.

Løbende forskning og udvikling af nye kurser
Bag alle vores kurser ligger års forskning og udvikling, og vi er fortsat løbende involverede i store forskningsprojekter. Vi udvikler og videreudvikler kontinuerligt nye og nuværende kurser. Med le:v:el ved du, at du altid får et kursus, der er baseret på den nyeste forskning i sprogundervisning.

Praksisnære kurser til især sproglærere

Kontakt os

Christoph Schepers

Udviklingskonsulent

Sandra Dæncker Studieskolen fransk

Sandra Dæncker

Udviklingskonsulent

Stine Lema

Udviklingskonsulent