Menu

Gratis debat om motivation og læring

le:v:el – kompetencecenter ved Studieskolen afholder løbende debatter om motivation og læring

Studieskolens kompetencecenter le:v:el inviterer til debatter, hvor vi stiller skarpt på motivation og læring i sprogundervisning. Hvilke muligheder er der for at motivere til læring? Hvordan kommer vi uden om de gængse udfordringer?

Kommende debatter:

Debat 7: Kan apps og teknologi hjælpe os til mere autentisk fransk i undervisningen?
Kom med til fyraftensdebat, hvor France Rousset lægger op til debat om brugen af apps i franskundervisningen. Arrangementet er særligt målrettet dig, der er fransklærer i gymnasiet eller udskolingen, men er relevant for alle sproglærere, især i gymnasiet. Hvordan kan vi bruge teknologien på en god måde til at inddrage mere autentisk fransk i vores undervisning? Til arrangementet deler France sin forskning og udviklingen af appen CApOral FLE, der indeholder dialoger og øvelser med autentisk talt hverdagsfransk (mundtlig korpora).

Det foregår:
Tirsdag den 27. august 2024 kl. 16.30-18.00
Studieskolen, Borgergade 12, 1300 København K

Arrangementet er gratis og åbent for alle, men vi beder om tilmelding.

Læs mere og tilmeld dig her.

Tidligere debatter:

Debat 1: Bremser vores uddannelsessystem motiverende læringsprocesser?

Den 18. november 2022 mødtes professor Susana Silvia Fernandez, Aarhus Universitet, fransk- og spansklærer og uddannelseschef Mette Bering, Roskilde Gymnasium, og tysklærer og chefkonsulent Christoph Schepers, Studieskolen le:v:el, til en samtale om, hvad der driver os i læringsprocesser og bud på, hvordan en læringsproces bliver meningsfuld. Samtalen blev efterfulgt af debat.
Læs mere om arrangementet her.

Debat 2: Motiverer målsproget?
Den 30. november 2022 tog arrangementet udgangspunkt i spørgsmålet "Bliver sprogundervisning mere relevant, motiverende og sjovere for eleverne, hvis vi kun underviser på målsproget?" Efter et oplæg med eksempler og inspiration til at tale mere af målsproget i undervisningen, arbejdede vi i miniworkshops og debatterede med undervisere fra Studieskolen. Spørgsmålene var fx, hvad der sker, når du taler mere af målsproget i din undervisning, og hvordan du selv kan tale mere på målsproget og få dine elever til det samme.
Læs mere om arrangementet her.

Debat 3: Fejl, der frigør – tal med det sprog, du har
Den 9. marts 2023 var temaet fejl. Underviser du i sprog? Er du også træt af, at dine elever ikke tør sige noget, fordi de er bange for at lave fejl? Du er ikke den eneste! Alt for mange sprogelever gemmer sig bag et skjold af kunstig perfektion, fordi de tror, at perfektion er det eneste rigtige. Vi diskuterede, hvordan fejl kan fremme sproglæring – eller om fejl er en nødvendig forudsætning for at udvikle sit sprog.   
Læs om arrangementet her.

Debat 4: Kan sprogcoaching ‘tænde lyset’ i dine elevers øjne?
Den 19. april 2023 stillede vi spørgsmålene "Hvordan kan du involvere dine elever i deres egen sproglæring? Hvordan fungerer sprogcoaching?" le:v:els chefkonsulent og sprogcoach Christoph Schepers forklarede, hvorfor han mener, at sprogcoaching giver mening, hvis du vil motivere dine elever. Vi havde også inviteret tre gymnasielærere til at fortælle om deres erfaringer med sprogcoaching i deres klasser.
Læs om arrangementet her.

Debat 5: Hvordan bevarer jeg glæden som lærer?
Debatten den 19. september handlede om arbejdsglæde. En glad lærer kan forandre verden – men hvordan bliver jeg ved med at være en glad lærer?
Vi så på, hvad forskningen siger og debatterede, hvordan vi kan håndtere de udfordringer, vi møder som lærere.
Læs om arrangementet her.

Debat 6: Åbn døren til din undervisning – få besøg af en kollega – bliv klogere på din egen undervisning
Københavns Kommune gav i 2023 støtte til projektet ”Kompetente undervisere - kompetente deltagere - kompetente borgere”. Her afprøvede 45 af Studieskolens lærere metoden ”kollegiale læringssamtaler” - med et meget positivt resultat, som vi fremlagde og debatterede.
Læs om arrangementet her.