Menu

Debat om motivation og læring

le:v:el – kompetencecenter ved Studieskolen inviterer til fire debatter om motivation og læring

I løbet af efteråret 2022/foråret 2023 inviterer Studieskolens kompetencecenter le:v:el til fire debatter, hvor vi stiller skarpt på motivation og læring i sprogundervisning. Hvilke muligheder er der for at motivere til læring? Hvordan kommer vi uden om de gængse udfordringer?

Debat 1: Bremser vores uddannelsessystem motiverende læringsprocesser?
Den 18. november kan du høre professor Susana Silvia Fernandez, Aarhus Universitet, fransk- og spansklærer og uddannelseschef Mette Bering, Roskilde Gymnasium, og tysklærer og chefkonsulent Christoph Schepers, Studieskolen le:v:el, der vil tale om, hvad der driver os i læringsprocesser, og de kommer med et bud på, hvordan en læringsproces bliver meningsfuld. Herefter debatterer vi sammen emnet.

Det foregår på Studieskolen, fredag den 18. november kl. 15.30-17.30.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Debat 2: motiverer målsproget?
Den 30. november 2022 tager arrangementet udgangspunkt i spørgsmålet "Bliver sprogundervisning mere relevant, motiverende og sjovere for eleverne, hvis vi kun underviser på målsproget?"
Efter et oplæg, hvor du får eksempler og inspiration til at tale mere af målsproget i din undervisning, arbejder vi i miniworkshops og debatterer med undervisere fra Studieskolen. Spørgsmålene er fx, hvad der sker, når du taler mere af målsproget i din undervisning, og hvordan du selv kan tale mere på målsproget og få dine elever til det samme.

Det foregår på Studieskolen, onsdag den 30. november kl. 15.30-17.30

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Senere arrangementer:

Sprogcoaching
Et arrangement om sprogcoaching og inddragelse af indre og identificeret motivation.
Februar 2023

Det gode ved at begå fejl
Fejl motiverer til læring!
Marts 2023