Menu

Hvad siger lærerne?

Her kan du læse, hvilke erfaringer nogle lærere har haft, når skolen tilbyder Cambridge English.


Bente Moustgaard Mathiesen og Penny Kristiansen fra Nordfyns Gymnasium.

Nordfyns Gymnasium
Vores skole har valgt at tilbyde Cambridge English som et ekstra tilbud til særligt interesserede elever, primært i 2. g. 
Vi synes, det er spændende at arbejde med Cambridge English, fordi sproget er i centrum. Cambridge materialet har mange forskellige emner, som eleverne skal forholde sig til, så de tilegner sig et større ordforråd og bliver bedre til at formulere sig.
Eleverne synes, det er inspirerende at fokusere på den sproglige dimension, så de udvikler deres kommunikative evner både skriftligt og mundtligt. Eksamen består af flere forskellige discipliner, og det giver mulighed for god variation i undervisningen.
Penny Kristiansen og Bente Moustgaard Mathiesen

Næstved Gymnasium og HF
Cambridge English er på Næstved Gymnasium og HF blevet en del af Master Class Engelsk, som er et tilvalg, interesserede elever kan ansøge om at blive en del af. Det har været spændende at undervise i Cambridge English. Materialet er en helt anden måde at lære engelsk på end den almindelige engelskundervisning på STX og HF, som tvinger både lærere og elever til at se på materialet med nye øjne. Eleverne har været meget glade for undervisningen, og elevfrafaldet har kun været på 8%. Vi har både haft A-niveau 2. g elever og 3. g elever, B-niveau 2. års HF elever, samt 2. og 3. g elever på B-niveau, hvor de er valgt ud efter deres engelskkarakter og deres ansøgning.
Vi har undervist Cambridge English med tre forskellige lærere på, så vi kun var på hver 3. torsdag i 5. modul, og det har ved samarbejde og overlevering fra gang til gang fungeret rigtig fint.

Selve eksamensdagen er forløbet uden problemer, da Studieskolen meget udførligt har instrueret skolen i de remedier mv., som var nødvendige for afholdelsen af både den mundtlige og skriftlige eksamen. Eleverne har til tider moret sig lidt over de forholdsvise rigide regler omkring eksamensproceduren, men efter en forklaring af at Cambridge English-eksamen er internationalt standardiseret, kunne eleverne selvfølgelig sagtens forstå formålet med denne procedure. 
Susan Duvander, Lektor og Koordinator for Master Class Engelsk

Kirstine Seligmanns Skole
Underviser Helle Toft siger om det at undervise i Cambridge English: First (B2):

"På min skole, Kirstine Seligmanns Skole, der er en privat grundskole i Vejle, er vi i skrivende stund godt i gang med undervisning af Cambridge på FCE niveau for 5 år. 
Vi valgte at FCE skulle tilbydes på 9. årgang, med en timepulje på 3 timer oven i de almindelige 3 timer om ugen. Dvs. vores Cambridge elever har engelsk 6 timer om ugen.
Der er ingen tvivl om, at de sprogligt opnår et meget højere niveau end ellers, hvilket da også viser sig i deres FP9 prøvekarakterer. Men udover, at de bliver bedre til tale engelsk, så er noget af det vigtigste, som de tager med sig, forståelsen for det engelske sprog, de bliver i stand til at vurdere skriftligt, hvornår man skal bruge formelt eller uformelt sprog, de får ordforråd og grammatiske redskaber, der gør dem i stand til at udtrykke sig formelt og korrekt, samt at de opnår en rigtig stor tryghed i deres sprog. Generelt oplever jeg, at eleverne bliver endnu gladere for engelsk, selvom vi i visse perioder er nødt til at køre i en vanvittig fart med kæmpe tryk på. 

Det er spændende at arbejde med Cambridge engelsk, og det giver eleverne nogle fantastiske sproglige evner, der er ingen tvivl om, at de efterfølgende er klædt godt på til deres videre arbejde med det engelske sprog."