Menu

Organisation

Vi har siden 1977 under navnet Studieskolen tilbudt sprogundervisning for voksne. Vi tilbyder kurser i dansk og 30 forskellige sprog med kursusstart hele året rundt.

Vores kendetegn er sprogundervisning af høj kvalitet, der tiltrækker voksne, veluddannede kursister, der har et klart mål med kurset.

Vores aktiviteter er opdelt i disse områder:

  • Holdundervisning i fremmedsprog - Folkeoplysende voksenundervisning med tilskud fra Københavns Kommune.
  • Holdundervisning i dansk for udlændinge - Sprogkurser med undervisning i dansk for udlændinge.
  • FVU - forberedende voksenundervisning - i dansk, engelsk og matematik
  • Firma- og eneundervisning - Skræddersyede sprogkurser som privat- og firmaundervisning i dansk og fremmedsprog.
  • Prøver og eksamener – bl.a. Cambridge English og TOEFL.
  • Kompetence og videnscenteret le:v:el.

Studieskolens undervisere er universitetsuddannede. Mange er native speakers med en universitetseksamen i sprog fra deres hjemland. Andre er danskere med lange ophold og studier på universiteter i de lande, hvis sprog de underviser i.

Undervisningen foregår primært i Københavns centrum.

Organisation
Studieskolen er organiseret i to juridiske enheder, en folkeoplysende forening og en erhvervsdrivende fond.

Foreningen Studieskolen i København tilbyder holdundervisning i fremmedsprog. Derudover har foreningen oprettet et kompetence- og videnscenter, le:v:el, der tilbyder kurser og seminarer inden for undervisning i fremmedsprog i praksis. Videnscenteret bygger på den viden og erfaring, Studieskolens fremmedsprogsafdeling gennem 40 år har opbygget i at undervise praksisbaseret og kommunikativt.

Endelig er der til Foreningen Studieskolen knyttet et testcenter, der tilbyder især engelske sprogtests som Cambridge English Assessment og TOEFL-prøver.

Foreningen optager alle interesserede som medlemmer.

Formand for foreningens bestyrelse er dr.phil. Bodil Due, direktør for foreningen er Charlotte Lorenzen.

Foreningen Studieskolen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund.

Fonden Studieskolen Business er en erhvervsdrivende fond. Fonden tilbyder holdundervisning i dansk for voksne udlændinge samt skræddersyet ene- og firmaundervisning.

Formand for fondens bestyrelse er Nikolaj Lubanski, direktør er Charlotte Lorenzen.

Charlotte Lorenzen

Direktør for Studieskolen i København