Menu

Studieskolens organisation


Her kan du læse om Studieskolens aktiviteter og om, hvordan vi er organiseret i virksomheder og afdelinger.

Organisation

Vi har siden 1977 under navnet Studieskolen tilbudt sprogundervisning for voksne. Vi tilbyder kurser i dansk og 30 forskellige sprog med kursusstart hele året rundt.

Vores aktiviteter er opdelt i disse områder:

  • Holdundervisning i fremmedsprog - Folkeoplysende voksenundervisning med tilskud fra Københavns Kommune.
  • Holdundervisning i dansk for udlændinge - Sprogkurser med undervisning i dansk for udlændinge, også gratis Danskuddannelse.
  • FVU - forberedende voksenundervisning - i dansk, engelsk og matematik
  • Firma- og eneundervisning - Skræddersyede sprogkurser som privat- og firmaundervisning i dansk og fremmedsprog.
  • Prøver og eksamener – bl.a. Cambridge English og TOEFL.
  • Kompetence- og videnscenteret le:v:el.
  • Sprogstøtte til sosu-elever.

Studieskolens undervisere er universitetsuddannede. Mange er native speakers med en universitetseksamen i sprog fra deres hjemland. Andre er danskere med lange ophold og studier på universiteter i de lande, hvis sprog de underviser i.

Undervisningen foregår i Københavns centrum og København V.

Organisation

Studieskolen er organiseret i to juridiske enheder, en folkeoplysende forening og en erhvervsdrivende fond.

Foreningen Studieskolen i København tilbyder holdundervisning i fremmedsprog. Derudover har foreningen oprettet et kompetence- og videnscenter, le:v:el, der tilbyder kurser og seminarer inden for undervisning i fremmedsprog i praksis. Videnscenteret bygger på den viden og erfaring, Studieskolens fremmedsprogsafdeling gennem snart 50 år har opbygget i at undervise praksisbaseret og kommunikativt.

Endelig er der til Foreningen Studieskolen knyttet et testcenter, der tilbyder alle officielle danskprøver og især engelske sprogtests som Cambridge English Assessment og TOEFL-prøver.

Foreningen optager alle interesserede som medlemmer.

Forperson for foreningens bestyrelse er Lisbeth Verstraete-Hansen, direktør for foreningen er Charlotte Lorenzen.

Foreningen Studieskolen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund.

CVR-nr.: 81246319

Fonden Studieskolen Business er en erhvervsdrivende fond. Fonden tilbyder holdundervisning i dansk for voksne udlændinge - også gratis Danskuddannelse 1, 2 og 3 under kontrakt med Københavns Kommune - samt skræddersyet ene- og firmaundervisning.

Bestyrelsens sammensætning:
Nikolaj Lubanski (formand), indtrådt 30. april 2019. Nikolaj Lubanski er talentdirektør ved Copenhagen Capacity.
Lisbeth Verstraete-Hansen, indtrådt 27.april 2024. Lisbeth Verstraete-Hansen er institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet
Steven Vildgaard Hansen, indtrådt 16. juni 2021. Steven Vildgaard Hansen er advokat.
Anders Bildsø Lassen, indtrådt 27. april 2022. Anders Bildsø Lassen er seniorkonsulent ved Implement Consulting Group.
Helle Hassager Petersen, indtrådt november 2019, medarbejderrepræsentant.
Sladana Zivkovic, indtrådt november 2020, medarbejderrepræsentant.

Direktør for Fonden Studieskolen Business er Charlotte Lorenzen.

CVR-nr.: 11662471

Charlotte Lorenzen

Direktør for Studieskolen i København