Menu

Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Prøven er et krav for at kunne søge dansk statsborgerskab. Den afholdes to gange om året (sommer og vinter).

Indfødsretsprøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. 35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i lærematerialet.

Derudover er der 5 aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i danske nyhedsmediers dækning af danske samfundsforhold, politik og kulturelle begivenheder. De aktuelle spørgsmål er om begivenheder, der har været af væsentlig interesse for de danske nyhedsmedier inden for det sidste halve år før en prøve.

Endvidere er der 5 uforberedte spørgsmål om danske værdier, som skal teste, om ansøgere af dansk indfødsret har taget danske værdier til sig.

For at bestå prøven skal du have 36 korrekte svar, hvor 4 af de korrekte svar skal være på de uforberedte spørgsmål.

Næste prøve

Indfødsretsprøven afholdes næste gang den 29. maj 2024 kl. 13.00-13.45.

Tilmeldingsfrist: 24. april 2024.

Sted: Prøven afholdes i Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg.

Når du tilmelder dig prøven hos Studieskolen, afholdes prøven i København.
Hvis du ikke bor i København, kan du tilmelde dig prøven på en skole nær dig. Se listen over prøveafholdere her.

TILMELD DIG

 

Læremateriale

Hent lærematerialet gratis her.
Se tidligere prøver her.

VIGTIGT! Krav om billedlegitimation

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved prøven. Klik her for at se reglerne for billedlegitimation.

Hvis ikke du har gyldig billedlegitimation, skal du ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven senest 4 uger før prøven. Du søger ved at skrive en mail til: indfoedsretsproeven@siri.dk.

Når du får svar på din ansøgning, skal du videresende svaret til Studieskolen på info@studieskolen.dk.

Dispensation om prøve på særlige vilkår

Hvis du er ordblind, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, kan du søge dispensation om at komme til prøve på særlige vilkår.

Du skal tilmelde dig prøven, før du kan søge dispensation.

Du søger dispensation ved at sende en e-mail til info@studieskolen.dk. Studieskolen vil herefter kontakte dig angående dokumentation (ordblindetest eller lægeerklæring). Du skal sende din ansøgning hurtigst muligt og senest den 1. maj.

Prøvegebyr

Prøven koster 874 kr.

Framelding

Betingelser, hvis du ønsker at framelde dig prøven:
  • Framelding inden tilmeldingsfristens udløb: Du får 100% af prøvegebyret refunderet. Vi fratrækker et administrationsgebyr på 100 kr.
  • Framelding herefter og senest 2 uger inden prøven: Du får 50% af prøvegebyret refunderet.
  • Framelding senere end 2 uger inden prøven: Du får ingen refusion af prøvegebyret.

Senere prøve i 2024

Indfødsretsprøven afholdes næste gang den 27. november 2024. Tilmeldingsfrist er den 23. oktober.