Menu

Indfødsretsprøven i København

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Prøven er et krav for at kunne søge dansk statsborgerskab. Den afholdes to gange om året (sommer og vinter).

Indfødsretsprøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. 35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i lærematerialet.

Derudover er der 5 aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i danske nyhedsmediers dækning af danske samfundsforhold, politik og kulturelle begivenheder. De aktuelle spørgsmål er om begivenheder, der har været af væsentlig interesse for de danske nyhedsmedier inden for det sidste halve år før en prøve.

Endvidere er der 5 uforberedte spørgsmål om danske værdier, som skal teste, om ansøgere af dansk indfødsret har taget danske værdier til sig.

For at bestå prøven skal du have 36 korrekte svar, hvor 4 af de korrekte svar skal være på de uforberedte spørgsmål.


Næste prøve

Indfødsretsprøven afholdes næste gang den 27. november 2024 kl. 13.00-13.45.

Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2024.

Sted: Prøven afholdes i Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg, på Studieskolen i Valdemarsgade 16, 1665 København V og på Studieskolen i Borgergade 12, 1300 København K.

Når du tilmelder dig prøven hos Studieskolen, afholdes prøven i København.
Hvis du ikke bor i København, kan du tilmelde dig prøven på en skole nær dig. Se listen over prøveafholdere her.

Tilmeld dig

Forberedelse

Du forbereder dig til Indfødsretsprøven ved at læse lærematerialet og ved at følge med i danske nyhedsmedier. Du kan også gennemgå de tidligere prøver.
Klik her for at se mere om, hvordan du forbereder dig til Indfødsretsprøven.VIGTIGT! Krav om billedlegitimation

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved prøven. Klik her for at se reglerne for billedlegitimation.

Hvis du ikke har en af de gyldige former for legitimation, kan du i nogle tilfælde få tilladelse til at anvende en anden form for legitimation. Du skal ansøge om dette hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest 4 uger inden prøven.
Ansøgning kan indsendes med Digital Post (fx fra e-Boks, mit.dk, borger.dk eller via Digital Post-appen). Vælg Styrelsen for International Rekruttering og Integration som modtager. I emnefeltet skal du skrive "Att.: vidensproever@siri.dk".

Når du får svar på din ansøgning, skal du videresende svaret til Studieskolen på info@studieskolen.dk.Dispensation til prøve på særlige vilkår

Prøven foregår som udgangspunkt uden brug af hjælpemidler. Hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lignende (fx hvis du er blind eller ordblind), kan du søge om lov til at aflægge prøven med særlige hjælpemidler eller på særlige vilkår. Dette for eksempel i form af et teknisk hjælpemiddel, en hjælper, forlænget tid eller lignende.

Du skal tilmelde dig prøven, før du kan søge dispensation.

Du søger dispensation ved at sende en e-mail til info@studieskolen.dk. Vedhæft dokumentation på funktionsnedsættelse (ordblindetest eller lægeerklæring). Du skal sende din ansøgning hurtigst muligt og senest den 30. oktober.Prøvegebyr

Prøven koster 874 kr.


Framelding

Betingelser, hvis du ønsker at framelde dig prøven:
  • Framelding inden tilmeldingsfristens udløb: Du får 100% af prøvegebyret refunderet. Vi fratrækker et administrationsgebyr på 100 kr.
  • Framelding herefter og senest 2 uger inden prøven: Du får 50% af prøvegebyret refunderet.
  • Framelding senere end 2 uger inden prøven: Du får ingen refusion af prøvegebyret.


Næste prøve i 2025

Indfødsretsprøven afholdes næste gang i 2025. Datoen er endnu ikke offentliggjort.