Menu

Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Prøven er et krav for at kunne søge dansk statsborgerskab. Den afholdes to gange om året (sommer og vinter).

Indfødsretsprøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. 35 af spørgsmålene stilles med udgangspunkt i lærematerialet.

Derudover er der 5 aktuelle spørgsmål, der tager udgangspunkt i danske nyhedsmediers dækning af danske samfundsforhold, politik og kulturelle begivenheder. De aktuelle spørgsmål er om begivenheder, der har været af væsentlig interesse for de danske nyhedsmedier inden for det sidste halve år før en prøve.

Endvidere er der 5 uforberedte spørgsmål om danske værdier, som skal teste, om ansøgere af dansk indfødsret har taget danske værdier til sig.

For at bestå prøven, skal du have 36 korrekte svar, hvor 4 af de korrekte svar skal være på de uforberedte spørgsmål.

Næste prøve

Indfødsretsprøven afholdes næste gang den 23. november 2022 kl. 13.00-13.45. Tilmeldingsfristen var den 19. oktober.

Læremateriale

Hent lærematerialet gratis her.
Se tidligere prøver her.

VIGTIGT! Krav om billedlegitimation

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved prøven. Klik her for at se reglerne for billedlegitimation.

Hvis ikke du har gyldig billedlegitimation, skal du ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven senest 4 uger før prøven. Du søger ved at skrive en mail til: indfoedsretsproeven@siri.dk.

Når du får svar på din ansøgning, skal du videresende svaret til Studieskolen på info@studieskolen.dk.

Dispensation om prøve på særlige vilkår

Hvis du er ordblind, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, kan du søge dispensation om at komme til prøve på særlige vilkår.

Du søger dispensation ved at sende en e-mail til info@studieskolen.dk. Studieskolen vil herefter kontakte dig angående dokumentation (ordblindetest eller lægeerklæring). Du skal sende din ansøgning hurtigst muligt og senest den 21. oktober.

Prøvegebyr

Prøven koster 825 kr.

Prøver i 2023

Indfødsretsprøven afholdes den 31. maj 2023. Tilmeldingsfrist er den 26. april.
Du kan tilmelde dig Indfødsretsprøven fra den 2. januar 2023.