Menu

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven er en prøve om det danske folkestyre, hverdagsliv i Danmark, dansk kultur og dansk historie.

Medborgerskabsprøven er en prøve om det danske folkestyre, hverdagsliv i Danmark, dansk kultur og dansk historie. Prøven er ofte et krav for at kunne søge permanent opholdstilladelse. Den afholdes to gange om året (sommer og vinter).

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål. Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål.

Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svar at vælge imellem. Du skal sætte kryds ved det svar, du mener er rigtigt.

Der er kun ét rigtigt svar på hvert spørgsmål, og du må derfor kun sætte ét kryds.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.


Næste prøve

Medborgerskabsprøven afholdes næste gang den 23. november 2022 kl. 11.00-11.30. Tilmeldingsfrist var 19. oktober.

Læremateriale

Hent lærematerialet gratis her.
Se tidligere prøver her.

VIGTIGT! Krav om billedlegitimation

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved prøven. Klik her for at se reglerne for billedlegitimation.

Hvis ikke du har gyldig billedlegitimation, skal du ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven senest 4 uger før prøven. Du søger ved at skrive en mail til: medborgerskabsproeven@siri.dk.

Når du får svar på din ansøgning, skal du videresende svaret til Studieskolen på info@studieskolen.dk.

Dispensation om prøve på særlige vilkår

Hvis du er ordblind, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, kan du søge dispensation om at komme til prøve på særlige vilkår.

Du søger dispensation ved at sende en e-mail til info@studieskolen.dk. Studieskolen vil herefter kontakte dig angående dokumentation (ordblindetest eller lægeerklæring). Du skal sende din ansøgning hurtigst muligt og senest den 21. oktober.

Prøvegebyr

Prøven koster 825 kr.

Prøver i 2023

Medborgerskabsprøven afholdes den 31. maj 2023. Tilmeldingsfrist er den 26. april.
Du kan tilmelde dig Medborgerskabsprøven fra den 2. januar 2023.