Menu

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven er en prøve om det danske folkestyre, hverdagsliv i Danmark, dansk kultur og dansk historie.

Medborgerskabsprøven er en prøve om det danske folkestyre, hverdagsliv i Danmark, dansk kultur og dansk historie. Prøven er ofte et krav for at kunne søge permanent opholdstilladelse. Den afholdes to gange om året (sommer og vinter).

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål. Du har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål.

Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svar at vælge imellem. Du skal sætte kryds ved det svar, du mener er rigtigt.

Der er kun ét rigtigt svar på hvert spørgsmål, og du må derfor kun sætte ét kryds.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.


Næste prøve

Medborgerskabsprøven afholdes næste gang den 29. maj 2024 kl. 11.00-11.30.

Tilmeldingsfristen var den 24. april 2024, og du kan ikke længere tilmelde dig.

Sted: Prøven afholdes i Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg.

Når du tilmelder dig prøven hos Studieskolen, afholdes prøven i København. Hvis du ikke bor i København, kan du tilmelde dig prøven på en skole nær dig. Se listen over prøveafholdere her.


Læremateriale

Hent lærematerialet gratis her.
Se tidligere prøver her.

VIGTIGT! Krav om billedlegitimation

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved prøven. Klik her for at se reglerne for billedlegitimation.

Hvis ikke du har gyldig billedlegitimation, skal du ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven senest 4 uger før prøven. Du søger ved at skrive en mail til: medborgerskabsproeven@siri.dk.

Når du får svar på din ansøgning, skal du videresende svaret til Studieskolen på info@studieskolen.dk.

Dispensation om prøve på særlige vilkår

Hvis du er ordblind, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, kan du søge dispensation om at komme til prøve på særlige vilkår.

Du skal tilmelde dig prøven, før du kan søge dispensation.

Du søger dispensation ved at sende en e-mail til info@studieskolen.dk. Studieskolen vil herefter kontakte dig angående dokumentation (ordblindetest eller lægeerklæring). Du skal sende din ansøgning hurtigst muligt og senest den 1. maj. 

Prøvegebyr

Prøven koster 874 kr.

Framelding

Betingelser, hvis du ønsker at framelde dig prøven:
  • Framelding inden tilmeldingsfristens udløb: Du får 100% af prøvegebyret refunderet. Vi fratrækker et administrationsgebyr på 100 kr.
  • Framelding herefter og senest 2 uger inden prøven: Du får 50% af prøvegebyret refunderet.
  • Framelding senere end 2 uger inden prøven: Du får ingen refusion af prøvegebyret.

Senere prøve i 2024

Medborgerskabsprøve bliver afholdt den 27. november 2024. Tilmeldingsfrist er den 23 oktober.