Menu

Cambridge English i grundskolen, på efterskoler og i gymnasiet

Cambridge English hører under University of Cambridge. Det er et fleksibelt system af forskellige engelskeksamener, så man kan blive testet på flere niveauer.
Det er en certificeringseksamen, man får et officielt certifikat, et eksamensbevis.
Mange af Cambridge-eksamenerne opfylder det sproglige adgangskrav for de fleste engelsksprogede universiteter.

Danmarks eneste testcenter
Studieskolen er Danmarks eneste testcenter for computer-based Cambridge English-eksamener. Vi er ansvarlige for al administration og koordinering af Cambridge English-eksamener i Danmark, og vi følger de officielle retningslinjer, der er for afholdelse af eksamener.

Her på siden finder du informationer om Cambridge English Preparation Centres.

Hvad kan eleverne bruge det til?

 • Et Cambridge English certifikat beviser, at man sprogligt er kvalificeret på et givent niveau. 
 • Hvis eleverne har et Cambridge English-bevis, kan de søge optagelse på danske og internationale uddannelsesinstitutioner, både udenlandske gymnasier og universiteter. 
 • Det kan bruges, når man søger om studievisum til Australien. 
 • Også en lang række arbejdspladser, både danske og internationale, anerkender Cambridge English-eksamenerne som bevis for, at medarbejderne er sprogligt kvalificerede. 
 • Det er et godt supplement til eksamenerne i det danske uddannelsessystem, fordi det udvider elevernes hverdagssprog og ordforråd på engelsk. 

Se her, hvem der anerkender de forskellige eksamener, og hvad de kan bruges til.

Hvad får skolen ud af det?

 • Eleverne bliver dygtige til engelsk. 
 • Skolen får en særlig profil. 
 • Som officielt preparation centre får man adgang til brug af Cambridge logo. 
 • Skolen får forskelligt gratis materiale, fx brochurer og plakter, til markedsføring af Cambridge English på skolen. 
 • De bliver del af et større Cambridge netværk i Danmark.

Hvordan bliver man Cambridge English-skole?
Alle skoler kan blive en Cambridge-skole.
I skal finde nogle lærere, der har lyst til at undervise i Cambridge English, og I skal sætte timer af til undervisningen. 
Her på siden kan I finde alle de oplysninger, I skal bruge.
Når I har besluttet jer og er klar til at gå i gang, skal I kontakte Studieskolen for at blive oprettet som et officielt preparation centre. Det er gratis at blive preparation centre.
Hvis I er i tvivl om noget eller har brug for hjælp til at komme i gang, er I velkomne til at kontakte os. Vi kommer også gerne ud på jeres skole og taler mere med jer om Cambridge English. Se hvem du skal kontakte, alt efter hvor din skole ligger.

Pris
Det koster ikke jeres skole noget at blive Cambridge-skole, da Studieskolen ikke opkræver noget årsgebyr. I skal udelukkende stå for indkøb af undervisningsmaterialer til underviseren og eleverne. Den enkelte elev betaler desuden 2.495 kr. pr. tilmeldt eksamen (skoleåret 2022/2023).

Hvor mange ekstra timer skal der sættes af?
Der er ikke noget specifikt krav om antal timer. Det afhænger af, hvilken type skole I er, og hvilket niveau I ønsker at tilbyde.

I kan spare nogle timer, fordi der er flere overlap i pensum for henholdsvis det danske skolesystem og Cambridge English. I kan således dække noget af Cambridge-pensummet i den almindelige engelskundervisning:

Hvordan kan man planlægge sit Cambridge English-forløb?
Kun fantasien sætter grænser for, hvordan I kan strukturere jeres Cambridge English-undervisning. Fx kan I sætte 2-3 lektioner af om ugen i løbet af et helt skoleår. Eller I kan udelukkende undervise i den almene engelskundervisning i efteråret og gøre eleverne opmærksomme på, hvor der er sammenfald i pensum, og så starter I efter jul med det særlige Cambridge English-pensum. 
Gymnasier og folkeskoler kan have glæde af at starte Cambridge-undervisningen i sidste halvdel af et skoleår, fx i sidste halvdel af 8. klasse eller 2. G. Så fortsætter man forløbet fra starten af næste skoleår og afslutter sin Cambridge-eksamen inden jul. Fordelen er, at Cambridge English-eksamenerne så ikke ligger sammen med alle de andre afsluttende eksamener i henholdsvis 9. klasse og 3. G.

Hvordan tilmelder man sine elever?
Klik her for at se, hvordan du tilmelder en hel klasse elever til eksamen.

Undervisningsmaterialer
Som underviser skal du bruge følgende bøger:

 • Teacher's Book 
 • Class Audio CD's (cd'erne til lytteøvelserne i Student’s Book)
 • Student's Book

Eleverne skal bruge en Student's Book og/eller Workbook. Du skal regne med kr. 250-300 pr. bog. Desuden findes der andre relevante og gode supplementsbøger med ekstra undervisningsmateriale.
Læs mere om og få tips til undervisningsmaterialer.

Krav til underviserne
Der er intet formelt krav til en engelskunderviser, der skal undervise i Cambridge English. 
Cambridge-eksamenerne har en særlig struktur, og de enkelte eksamensdele kræver forskellige færdigheder. Da eksamensformen på nogle punkter er anderledes end den danske, anbefaler vi, at underviseren lærer den godt at kende. For hver eksamen findes der en gratis ’Handbook for Teachers', der fungerer som en håndbog og giver svar på de fleste spørgsmål. Vi anbefaler, at underviseren læser den grundigt og den kan downlades her eller bestilles gennem vores infopakke.

Studieskolen tilbyder kurser for dig, der gerne vil lære den særlige Cambridge English-struktur at kende og vil blive bedre rustet til at forberede dine elever til eksamen.
Læs mere her om, hvordan underviserne kan få hjælp.

Cambridge English i indskolingen
Jeres skole kan nu også tilbyde Cambridge English-undervisning på alle klassetrin i indskolingen. Som skole kan du vælge et eller flere af niveauerne til brug i indskolingen. Som tommelfingerregel passer niveauerne til disse klassetrin, men det kan variere fra skole til skole: 

2.-3. klasse: Starters
Niveau i Den europæiske referenceramme: Begynder
3.-4. klasse: Movers
Niveau i Den europæiske referenceramme: A1
5.-6. klasse: Flyers
Niveau i Den europæiske referenceramme: A2

Klik her for at læse mere om Cambridge English i indskolingen.

Cambridge English i udskolingen og gymnasiet
Jeres skole kan tilbyde Cambridge English-undervisning på alle klassetrin i udskolingen og gymnasiet:

7.-8. klasse
Niveau i Den europæiske referenceramme: B1
Svarer til Cambridge B1 Preliminary (hed tidligere Cambridge English: Preliminary (PET))

9.-10. klasse
Niveau i Den europæiske referenceramme: B2
Svarer til Cambridge B2 First (hed tidligere Cambridge English: First (FCE))


2.-3. G, A-niveau
Niveau i Den europæiske referenceramme: C1
Svarer til Cambridge C1 Advanced (hed tidligere Cambridge English: Advanced (CAE))


Cambridge-systemet er fleksibet. Alle elever i en klasse behøver ikke forberede sig til det samme niveau, men I kan tilpasse undervisningen til den enkelte elevs niveau. Dvs. at man i en 9.-10. klasse kan forberede nogle elever til B2 First og andre elever til C1 Advanced, hvor I tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau.
Cambridge English er således et godt redskab, hvis I vil differentiere jeres engelskundervisning. Cambridge English giver fx mulighed for, at de særligt dygtige elever kan udfordres i engelsk på et højere niveau end de øvrige elever i klassen.

Se her, hvordan Cambridge English eksamenerne svarer til Den europæiske referenceramme for sprog:


Computerbaseret eksamen
Studieskolen står for alle  computer-baserede Cambridge English-eksamener i Danmark og selve kontakten med Cambridge. I skal forberede jeres elever til eksamen, I skal sørge for, at de bliver tilmeldt hos Studieskolen, og eleverne skal møde op til selve eksamen. Resten klarer Studieskolen.

 • Der er mange fordele ved den computerbaserede eksamen:
 • Alle de skriftlige prøvedele vil foregå på en computer (Reading & Use of English, Writing og Listening). Den mundtlige eksamensdel foregår i par overfor to rigtige eksaminatorer.
 • De fleste eksamensdatoer ligger på en lørdag, så de ikke falder sammen med undervisning eller andre eksamener.
 • Eleverne får digital adgang til deres resultater ca. 2-3 uger efter eksamen.
 • Certifikaterne bliver sendt til skolen 4-6 uger efter eksamen.

Hvor foregår eksamen?
Vi afholder computerbaseret eksamen flere gange om året i blandt andet København, Aarhus og Vejle.
Vi meddeler datoer og steder i god tid før eksamen.
Eksamen foregår på Studieskolens egne computere. På grund af meget høje krav til sikkerheden omkring de computerbaserede test, kan testen kun afholdes på vores computere, der indeholder den krævede software.
Vi har en mobil testenhed med en kapacitet på 80 computere, som vi flytter rundt i landet.
Hvis eksamen skal foregå på jeres skole, kontakter vi jer i god tid inden mht. eksamenslokaler.
Se eksamensdatoer her.

Resultater og certifikat
De skriftlige eksamensbesvarelser bliver sendt til Cambridge i England, hvor de bliver rettet. Ved en computerbaseret eksamen, får man digital adgang til resultaterne efter 2-3 uger. Certifikaterne bliver sendt samlet til skolen, som regel 4-5 uger efter en computerbaseret eksamen.

Tilmelding
Tilmeldingsfristen ligger, alt afhængig af eksamensperioden, 4-12 uger før eksamensdatoen.
Skolen skal udfylde en særlig tilmeldingsformular, som sendes til Studieskolen inden tilmeldingsfristens udløb. Hvis eleven selv skal betale for eksamen, så foregår betalingen på vores hjemmeside, og hvis skolen betaler for eksamen, sender vi en faktura.

Hvilke skoler er med?
Næsten 100 forskellige skoler – gymnasier, grundskoler og efterskoler - har allerede valgt at blive Cambridge Preparation Centre. Klik her for at se, hvem det er.