Menu

CEFR: Den europæiske referenceramme for sprog

Den europæiske referenceramme er en beskrivelse af kompetencer på et givent sprogligt niveau - beskrivelsen er fælles for alle sprog, der tales i Europa.

Ved hjælp af referencerammens beskrivelser kan du vurdere dit eget sproglige niveau.

Alle vores danskkurser under Privatdansk er planlagt i forhold til referencerammen. Når du kender dit niveau i forhold til referencerammen, er det nemt for dig at finde det helt rigtige kursus.

Her kan du se referencerammens opdeling i niveauer, og hvad du lærer på hvert niveau.

CEFR deler sprogkompetencer op i seks niveauer:

 • A1 Basisniveau, for begyndere og næsten-begyndere
 • A2 Basisniveau
 • B1 Mellemniveau
 • B2 Højere mellemniveau
 • C1 Avanceret niveau
 • C2 Meget avanceret niveau

 


BASISNIVEAU A1 - for begyndere og næsten-begyndere 


Niveau A1 består af to kurser: Dansk for begyndere 1 og Dansk for begyndere 2. Du kan tage kurserne ét ad gangen, eller du kan tage et crash course, hvor du får begge kurser på én gang.

Efter niveau A1 har du disse sproglige kompetencer:

 • Du kan både forstå og udtrykke dig på et meget elementært niveau og give simple oplysninger om fx dig selv og dine familie- og arbejdsforhold.
 • Du kan fungere nogenlunde i meget elementære dagligdags situationer som indkøb, restaurantbesøg m.m.
 • Du kan stille og besvare de mest elementære spørgsmål i basale, dagligdags situationer.
 • Du kan læse og skrive enkle sætninger om almindelige dagligdags emner som familieforhold, bolig og fritid, præsentere dig selv og andre, læse fx en almindelig menu og udfylde almindelige formularer fx på hotel eller turistbureau.


BASISNIVEAU A2  


Niveau A2 består af to kurser: Dansk basisniveau 1 og Dansk basisniveau 2. Du kan tage kurserne ét ad gangen, eller du kan tage et crash course, hvor du får begge kurser på én gang.

Efter niveau A2 har du disse sproglige kompetencer:

 • Du kan forstå simple instruktioner og spørgsmål og fungere i nemmere dialoger om dagligdags emner fx på hotel, restaurant, arbejde og i private sammenhænge.
 • Du er i stand til at forstå de væsentligste informationer i almindeligt, men langsomt talt sprog.
 • Du kan udtrykke dig på et elementært sprog i dagligdags situationer, du kan give enkle instruktioner og deltage aktivt i en simpel samtale om almindelige, dagligdagsemner.
 • Du kan udtrykke forskellen mellem nutidige, fortidige og fremtidige hændelser.
 • Du kan læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede autentiske tekster.
 • Du kan læse og forstå almindelige formularer, spisekort, køreplaner til tog, bus m.m.


MELLEMNIVEAU B1


Mellemniveau B1 består af fire kurser: Dansk mellemniveau 1, 2, 3 og 4. Du skal tage alle fire kurser for at blive færdig med niveau B1.

Efter niveau B1 har du disse sproglige kompetencer:

 • Du kan forstå det væsentlige indhold i en almindelig samtale på et naturligt, men langsomt og tydeligt talt standardsprog samt forstå det væsentligste indhold i radio- og tv-udsendelser om almindelige, dagligdags emner.
 • Du kan klare dig i de fleste almindelige, dagligdags situationer (smalltalk, arbejde, rejse m.m.) på et forståeligt og rimeligt flydende, men enkelt og ikke helt fejlfrit sprog.
 • Du kan agere i en dialog, reagere på spørgsmål og gengive informationer om almindelige dagligdags emner.
 • Du kan forstå det væsentligste indhold i autentiske tekster skrevet på et almindeligt niveau om dagligdags emner.
 • Du kan læse breve om personlige emner samt forstå de væsentligste udsagn i mere avancerede tekster om mere avancerede emner.


HØJERE MELLEMNIVEAU B2


Højere mellemniveau B2 består af fire kurser: Dansk højere mellemniveau 1, 2, 3 og 4. Du skal tage mindst to kurser på niveau B2 for at være klar til at gå op til Prøve i Dansk 3.

Efter niveau B2 har du disse sproglige kompetencer:

 • Du kan forstå også mere indviklet, men klart struktureret tale og instruktioner på et naturligt standardsprog talt i almindeligt tempo - dog uden alt for komplicerede vendinger og inden for almindelige emner.
 • Du kan følge og forstå det væsentlige indhold i tv- og radioudsendelser som fx nyheder eller reportager samt forstå pointen i en film på målsproget.
 • Du kan deltage aktivt i diskussioner med indfødte sprogbrugere om almindelige emner og udtrykke din mening på et nuanceret standardsprog.
 • Du kan læse almindelige, skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog.

 


AVANCERET NIVEAU C1


Vi tilbyder regelmæssigt kurser på avanceret niveau C1, også kurser der forbereder til Studieprøven.

Efter niveau C1 har du disse sproglige kompetencer:

 • Du kan forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en smule dialektpræget, Du kan følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget stort set uden besvær.
 • Du kan udtrykke dig flydende og stort set ubesværet på et nuanceret standardsprog, Du kan fremlægge dit synspunkt og deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn til dine sproglige evner.
 • Du kan holde et oplæg eller foredrag på et klart og tydeligt standardsprog.
 • Du kan læse stort set alle tekster (både skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og kan også forstå mere indviklede detaljer i teksten.
 • Du kan tilpasse din sproglige stil til en given anledning og modtager.MEGET AVANCERET NIVEAU C2

Vi tilbyder ikke kurser på hold på meget avanceret niveau C2, men vi arrangerer gerne privat- og eneundervisning.


Efter niveau C2 har du disse sproglige kompetencer:

 • Du forstår alt talt sprog - også i film og radioudsendelser - ned til mindste detalje og kan også forstå dialektpræget tale, hvis Du får lidt tid til at lytte dig ind i dialekten.
 • Du kan deltage i diskussioner om alle emner på lige fod med en indfødt, er fortrolig med idiomatiske vendinger og udtrykker dig nuanceret, flydende og fejlfrit.
 • Du kan holde oplæg, foredrag m.m. i et struktureret og velformuleret sprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.
 • Du kan læse alle former for almindelige tekster uden besvær og kan også forstå meget komplekse tekster og fagsprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.
Se Studieskolens danskkurser i forhold til CEFR-niveauer og moduler på Danskuddannelse 3.