Menu

Sådan får dine elever lyst til at lære sprog

Et kursus, hvor du bliver opdateret på din viden om, hvad der motiverer os mennesker, når vi lærer. Vi arbejder med ressourcer og potentiale, og du lærer at støtte eleverne.

Motiver dine elever ved hjæp af klassecoaching

Bliv bedre til at motivere dine elever gennem klassecoaching. Når de selv sætter mål for deres læring, bliver de meget gladere bliver for at lære sprog - og du vil selv blive gladere for at undervise dem.

Mange lærere oplever, at eleverne ikke kan se meningen med at lære sprog.
På dette kursus lærer du, hvordan du kan give din egen motivation og begejstring for sprog videre til eleverne. Du lærer at motivere eleverne til selv at tage ansvar for at lære sproget, og du vil opleve, hvor befriende det kan føles at give noget af ansvaret videre og - ikke mindst - at eleverne tager ansvaret.

Hvordan du motiverer eleverne
Kurset forener viden inden for motivationsforskning og læringsforskning, så du bliver opdateret på din egen viden om, hvad der motiverer et menneske, når man lærer.
På kurset tager vi de væsentligste elementer fra sprogcoaching i koncentreret form og viser, hvordan de kan bruges til par- eller gruppecoaching i klassen.
Vi arbejder med ressourcer og potentiale:

  • Hvordan kan du støtte eleverne gennem samtaleøvelser i klassen?
  • Hvordan kan du hjælpe dem med at finde ressourcer, som passer til dem - og som de synes er sjove at arbejde med.
Lad eleverne sætte deres egne mål
Dine elever skal lære at sætte deres egne mål for sproglæringen, de skal lære at finde ressourcer, og de skal arbejde selvstændigt med dem.
Metoden er afprøvet og har vist, at mange elever oplever det som en befrielse og glæde, at de får lov selv at vælge nogle arbejdsområder. De bliver gladere for at arbejde med sproget og bliver derfor mere engagerede både i undervisningen og udenfor.

På kurset får du en masse praktiske øvelser, hvor du selv skal arbejde med nogle af værktøjerne. Der er tid til, at du tilpasser øvelserne og laver din egen version, så du kan bruge dem med dine elever på lige præcis den måde, der passer dig bedst.

Kursusdagen
Dagen er bygget op i tre dele:

  1. Vi starter med en kort introduktion til, hvordan hjernen fungerer i læringsprocesser, og hvad der motiverer elever til læring.Vi har fokus på, at læring ikke altid er frivillig.
  2. Anden del består af praktiske øvelser. Du skal selv afprøve at sætte mål for din egen læringsproces, og du kommer til at bruge de værktøjer, du senere skal bruge med dine elever. På den måde får du stor forståelse for, hvad eleverne skal, og hvad der støtter dem og ikke støtter dem.
  3. I tredje del kigger vi på, hvordan du kan støtte og vejlede eleverne. De skal selv lave en konkret arbejdsplan, og de skal opdeles i små grupper. De bliver hinandens "sprogpartnere", som skal holde hinanden fast på arbejdsplanen, så de overholder den. Du får handouts til din egen undervisning, og du får nogle konkrete og afprøvede lektionsplaner, der viser, hvordan du kan gøre det. Du får tid til at tilpasse opgaver og undervisningsplaner i samarbejde med de andre på kurset, så metoden kan bruges direkte i din undervisning.

Sidst på dagen arbejder vi med, hvordan du konkret kan gå videre.

Mere info

Målgruppe

Alle undervisere fra et sprogfag i grundskolen, gymnasiet eller voksenundervisning.

Kursusformater

Du kan tilmelde dig et åbent kursus, eller vi kan skræddersy kurset i klassecoaching til din skole. Flere faggrupper kan sagtens undervises på samme kursus.

Vejledende priser

Åbent kursus: kr. 2.800 for en hel kursusdag.
Skræddersyet kursus 1 dag (6-7 timer) for op til cirka 16 sproglærere: 15.000 kr.
Skræddersyet kursus ½ dag (3-4 timer) for op til cirka 16 sproglærere: 8. 000 kr.
Hertil kommer eventuelt transport.

Puljer der kan søges

GL's Efteruddannelsespulje - for gymnasielærere.
Alle kan søge tilskud hos Den Statslige Kompetencefond.

Vil du vide mere om mulighederne for et skræddersyet kursus i klassecoaching for din skole eller uddannelsesinstitution?
Udfyld formularen, så sender vi dig et tilbud.