Menu

Aktiver dine elever til mere samtale


Et skræddersyet kursus, hvor du lærer, hvordan du med problemløsende opgaver kan aktivere dine elever og få dem til at tale mere på målsproget.

Aktiver dine elever til mere samtale

Kender I det, at jeres elever ikke har lyst til at tale det sprog, I prøver at lære dem? Kom på kursus og lær at lave øvelser med eleverne, som aktiverer og motiverer dem og giver dem lyst til at arbejde med sproget.

Prøv en ny tilgang med jeres elever. På dette kursus lærer I at lave relevante og motiverende problemløsende opgaver (tasks) til jeres elever, og I lærer, hvordan I kan lave dem ud fra jeres pensum.

Det er ikke, fordi eleverne ikke VIL lære sproget. Men nogle savner en oplevelse af, at pensum er relevant og meningsfuldt. Derfor har de har svært ved at forholde sig til tekster, øvelser og grammatik.

Derfor gælder det om at lave øvelser med dem, som på trods af udfordringerne aktiverer og motiverer dem og giver dem lyst til at arbejde med sproget - løsningen her er tasks, problemløsende opgaver. For de aktiverer hjernen på en måde, så man får lyst til mere, også når det foregår på målsproget.

Hvorfor virker problemløsningsopgaver?

Vores hjerne fungerer bedst, når den får lov at løse opgaver. Derfor er det stimulerende at arbejde med pensum ud fra en problemløsende tilgang, og det er en god måde at få eleverne til at tale på målsproget. Når de samarbejder, mens de løser opgaver, får de selv øje på det sprog, som de har - og det, som de mangler for at kunne løse opgaven.

På kurset får I også konkrete ideer og aktiviteter til, hvordan I kan inddrage og give eleverne mere autonomi som en del af jeres undervisning - uden at I mister kontrollen over pensum. Det har en særligt motiverende effekt, når eleverne til en vis grad får lov til at selv vælge, hvordan de vil arbejde med det sprog, I som lærere introducerer for dem.

Jeres rolle er at stille relevante og motiverende opgaver til rådighed for jeres elever, og på dette kursus lærer I at lave dem.

I får:

  • Konkrete eksempler på opgaver, der aktiverer eleverne.
  • En overordnet struktur, I kan bruge til at lave aktiviteter selv.
  • Eksempler på opgaver, hvor der skal arbejdes med billeder, tekstskrivning og tekstlæsning.
  • Skabeloner til at lave jeres egne problemløsende opgaver med udgangspunkt i pensum.

Det betyder, at efter kurset kan I:

  • Lave relevante og konkrete problemløsningsopgaver, der er relateret til jeres pensum
  • Lave aktiviteter der får jeres elever til at aktivt kommunikere på målsproget

Vi arbejder praksisnært og afprøver konkrete aktiviteter, som I kan bruge sammen med jeres elever i jeres undervisning dagen efter. I bliver en slags ’elev’ for en dag - og I får tid til at omsætte det lærte på kurset og lave en konkret plan til at bruge det direkte i jeres undervisning.

Kontakt os, så skræddersyr vi et kursus til jeres skole.

Mere info

Målgruppe

Kurset 'Aktiver dine elever til mere samtale' er for alle sproglærere i både grund- og gymnasieskolen.

Kursusformater

Vi kan arrangere 'Aktiver dine elever til mere samtale' over én hel dag eller fordelt over flere dage. Vi tilrettelægger gerne til flere sproggrupper på én dag.

Vejledende priser

Kursus 1 dag (6-7 timer) for ét sprog for op til cirka 16 sproglærere: 15.000 kr.
Kursus ½ dag (3-4 timer) for ét sprog for op til cirka 16 sproglærere: 8. 000 kr.
Ved flere sprog: kontakt os og få en god pris.
Hertil kommer eventuelt transport.

Puljer der kan søges

GL's Efteruddannelsespulje - for gymnasielærere.
Alle kan søge tilskud hos Den Statslige Kompetencefond.

Vil du vide mere om mulighederne for at aktivere dine elever sprogligt?
Udfyld formularen, så sender vi dig et tilbud.