Menu

Endnu mere sjov med sprog


Få dine elever til at tale mere frit på målsproget ved hjælp af nye sproglige øvelser med en legende tilgang.

Mere sjov med sprog

Gå til pensum med nye, sjove aktiviteter, som trækker på flere af elevernes kompetencer og interesser.

Kom med på et kursus, hvor du selv får lyst at gøre sprog til en leg. Vi arbejder sammen på målsproget på hele kurset, og du får masser af inspiration til aktiviteter, som rummer glæde, spil, leg eller bevægelse - samtidig med at de knytter an til pensum.

Når det er sjovt at lave øvelserne, så husker eleverne mere af det, de har lært, og de får mere mod på at tale målsproget i det hele taget.

Du afprøver øvelserne på egen krop, får tid til at reflektere over, hvorfor de virker, og konkrete idéer, som du kan bruge som skabelon til andre emner.

Du får:

  • Eksempler på, hvordan du kan arbejde med emner fra pensum på målsproget på en legende måde.
  • Idéer til at arbejde med beskrivelser af billeder, autentiske og aktuelle materialer (tekster, video, musik m.m.), så mundtlighed, læsning, lytteforståelse, skrivning, ordforråd og grammatik styrkes, mens I har det sjovt.
  • Materialer som er motiverende og tilpasset dine elevers niveau. Vi har gjort dem klar, så du straks kan bruge dem i din undervisning.
  • Forslag til sjove samtale- og grammatikøvelser for eleverne.

Brug dit sprog
Kurset foregår 100 % på målsproget! Det giver dig et sprogligt kick – for hvor tit har du egentlig mulighed for at tale målsproget i flere timer i træk? Og for at udveksle idéer og aktiviteter med fagfæller?
Alt materiale er på målsproget.
Du får prøvet alle øvelser og værktøjer på egen krop i løbet af dagen. Der er også tid til, at vi drøfter, hvordan du kan tilpasse aktiviteterne, så de giver mening for dig og passer lige præcis til din undervisning.

Kontakt os, så skræddersyr vi et kursus til jeres skole.

Mere info

Målgruppe

'Mere sjov med sprog' er for alle sproglærere i både grund- og gymnasieskolen.

Kursusformater

Vi kan arrangere 'Mere sjov med sprog' over én hel dag, fordelt over flere dage eller kun en halv dag. Vi tilrettelægger gerne til flere sproggrupper på én dag.

Vejledende priser

Kursus 1 dag (6-7 timer) for ét sprog for op til cirka 16 sproglærere: 15.000 kr.
Kursus ½ dag (3-4 timer) for ét sprog for op til cirka 16 sproglærere: 8. 000 kr.
Ved flere sprog: kontakt os og få en god pris.
Hertil kommer eventuelt transport.

Puljer der kan søges

GL's Efteruddannelsespulje - for gymnasielærere.
Alle kan søge tilskud hos Den Statslige Kompetencefond.