Menu

Undervis dig glad


Et skræddersyet kursus, hvor vi hjælper dig og dine kolleger til at få et bedre arbejdsliv med større overskud og arbejdsglæde.

Undervis dig glad

Få redskaberne til et bedre arbejdsliv. Vi skræddersyr kurset til jeres skole.

Kender du det med, at arbejdsbetingelserne ikke er altid optimale, og der er mange forventninger til dig og dine kolleger som undervisere?
Hvordan klarer I det? Hvordan bliver I ved med at være gode og inspirerende undervisere, samtidig med I passer på jer selv?

le:v:el har udviklet et nyt kursus, der giver jer redskaberne til et bedre arbejdsliv. I får et fundament til at oparbejde varig større arbejdsglæde, og I bliver bedre til at passe på jer selv i hverdagen som undervisere. Og når I som undervisere er gladere og har større overskud, så smitter det, og eleverne bliver også gladere for de fag, de har hos jer.

På kurset ser vi på, hvad der motiverer dig og dine kolleger som undervisere - både overordnet og i den daglige undervisning. Hvad ønsker I at opnå som lærere, og hvordan kan denne motivation i højere grad præge jeres undervisning?
Forandringer er svære, så I får redskaber til faktisk at udføre de forandringer, I har brug for, hvis I vil bevare arbejdsglæden i praksis.

Dette giver kurset jer:

  • Større glæde og mere overskud i jeres hverdag som undervisere.
  • Bedre mulighed for at håndtere arbejdet inden for de givne rammer.
  • Hjælp til at opstille realistiske og positive mål i hverdagen.
  • Konkrete værktøjer til at overholde jeres mål - og omsætte dem i praksis.

Arbejdsform
Kurset er en afvekslende kombination af korte teoretiske input og praktiske øvelser, hvor I selv og i udveksling med hinanden arbejder med jeres egen motivation og de udfordringer, I møder i hverdagen.
På basis af den teoretiske forståelse af metoden definerer hver enkelt deltager sine egne mål og finder de ressourcer, der støtter jer på vejen til en hverdag med større overskud og arbejdsglæde.
I laver hver jeres individuelle plan med de konkrete ressourcer, der støtter jer i at gennemføre planen og nå jeres mål.

Kurset består typisk af én dag med seks timer. Herefter skal I tilbage til hverdagen, hvor I afprøver det, I har lært.
Efter fire uger mødes vi igen i tre timer, udveksler erfaringer, I får nyt input og nye værktøjer og tilpasser jeres vej mod større arbejdsglæde.

Kurset henvender sig til alle lærere, altså ikke kun sproglærere. Vi skræddersyr til grupper i alle størrelser, og I kan sagtens være flere faggrupper sammen på samme kursus.

Kontakt os, så skræddersyr vi et kursus til jeres skole.

Mere info

Målgruppe

Kurset 'Undervis dig glad' er for alle undervisere i både grund- og gymnasieskolen, ikke kun for sproglærere.

Kursusformater

Vi kan arrangere kurset 'Undervis dig glad' over én hel dag eller fordelt over flere dage. Vi tilrettelægger gerne til flere sproggrupper på én dag.

Vejledende priser

Kurset varer 10 timer fordelt over to undervisningsdage med tid imellem.
Vejledende pris kr. 23.000 for op til 16 deltagere. Hertil kommer eventuelt transport.

Puljer der kan søges

GL's Efteruddannelsespulje - for gymnasielærere.
Alle kan søge tilskud hos Den Statslige Kompetencefond.