Menu

Læringscoaching for alle undervisere


Et kursus, hvor vi arbejder med elevernes motivation som middel til varig læring.

Læringscoaching - ikke kun for sproglærere

Motiver dine elever til klare mål. Et kursus, hvor vi arbejder med motivation som middel til varig læring.

Virkelig læring kan kun ske, når eleven har en indre motivation for at lære. Som undervisere kan vi forberede os nok så meget, vi kan have de bedste intentioner, og vi kan være nok så opfindsomme i vores undervisning. Men varig læring finder kun sted, hvis vores elever virkelig VIL lære, og hvis de har en egen motivation.

Hvordan hjælper du og dine kolleger så jeres elever til at finde motivationen? Det gør I ved at uddanne jer til læringscoaches. I lærer at plante begejstring hos eleverne, så de forstår, hvorfor de skal lære, og så de får lyst til at lære. Når elever har en underviser, der er uddannet læringscoach, så føler de sig set og hørt. De ved, at der er en, der tager dem i hånden - og de bliver derfor i stand til selv at finde deres egen vej. Så kan de sætte mål og definere vejen, og de får en masse ressourcer og værktøjer, så det bliver overskueligt.

Som en af vores deltagere på læringscoachingkurset sagde, efter hun havde gennemført kurset: 'Det mest fantastiske var, at jeg kunne se, at jeg tændte lys i elevernes øjne!'

Dette giver kurset jer:

  • Ny indsigt i den nyeste teori omkring læring
  • Et nyt syn på muligheder for at inddrage læringsteori i jeres undervisning
  • Viden om og øvelse i spørgeteknikker, der giver dig en helt konkret mulighed for at omsætte det i jeres egen undervisning
  • Praktisk erfaring i at coache og blive coachet under supervision
  • Konkrete værktøjer til at gennemføre læringscoaching
  • Ressourcer, som jeres elever kan bruge i deres egen læringsproces
Hvordan foregår det?
Et væsentligt element i kurset er, at I selv bliver coachet gennem hele uddannelsen. I kommer selv igennem processen og får på den måde et godt indblik i, hvorfor coaching giver mening. I får rig mulighed for selv at coache, og I oplever, hvordan det føles at blive coachet. Derfor kan I omsætte det i praksis og selv coache, når I er færdige med uddannelsen. Det hele foregår selvfølgelig under supervision, så I bliver guidet hele vejen.
Det åbne kursus varer i alt ca. fire måneder med fire kursusdage fordelt over perioden. Mellem kursusdagene er der øvelser og supervision.
Det skræddersyede forløb tilpasser vi din skoles behov.

Bliv læringscoach på åbent kursus eller skræddersyet
Du kan vælge et åbent kursus, hvor du bliver læringscoach sammen med andre, eller vi kan skræddersy kurset til jeres skole, så det passer lige præcis til jeres behov.

Vil du vide mere om mulighederne for et skræddersyet kursus i læringscoaching for din skole eller uddannelsesinstitution?
Udfyld formularen, så sender vi dig et tilbud.

Mere info

Målgruppe

Læringscoaching er for alle undervisere i både grund- og gymnasieskolen, ikke kun for sproglærere.

Kursusformater

Du kan tilmelde dig et åbent kursus, eller vi kan skræddersy kurset i læringscoaching til din skole. Flere faggrupper kan sagtens undervises på samme kursus.

Vejledende priser

Åbent kursus: kr. 11.450 pr. person for hele forløbet.
Skræddersyet: Prisen afhænger af antal deltagere og længden på forløbet - kontakt os for en pris.

Puljer der kan søges

GL's Efteruddannelsespulje - for gymnasielærere.
Alle kan søge tilskud hos Den Statslige Kompetencefond.