Menu

Sprogstøtte fastholder SOSU-elever

15. marts 2022

Københavns Kommune har det seneste år samarbejdet med Studieskolen om sprogstøtte til SOSU-elever i praktik. Målet er at støtte elever med dansk som andetsprog til at gennemføre deres uddannelse. Det samarbejde forlænger parterne nu, fordi den skarpt fokuserede sprogstøtte har effekt.

Som SOSU-medarbejder skal man være dygtig til at kommunikere med borgerne. Man skal kunne kommunikere om diabetes, demens og urinvejsinfektioner. Mange SOSU-elever med dansk som andetsprog har brug for sprogstøtte for at kunne gennemføre deres uddannelse.

FAKTA

  • Studieskolen sprogstøtter på over 40 praktiksteder i Københavns Kommune, primært plejehjem og hjemmepleje
  • Grundig screening af den enkelte inden opstart
  • Dokumenteret progression
  • 155 SOSU-elever har været tilmeldt sprogstøtte i 2021

155 SOSU-hjælper- og SOSU-assistentelever fra Københavns Kommune har deltaget i sprogstøtte. Eleverne opnår en god progression og kun fire elever er stoppet i deres praktik på grund af sproglige udfordringer. Derfor har Uddannelse København netop besluttet at forlænge samarbejdet med Studieskolen i 2022.

”Arbejdet som SOSU-hjælper og SOSU-assistent stiller høje krav til faglig kommunikation. Den model, vi har udviklet sammen med Studieskolen, hjælper eleverne målrettet med deres individuelle udfordringer. Vi kan se, at eleverne udvikler sig. Vi kan se progressionen.”, fortæller Afdelingsleder Bettina Krüger fra Uddannelse København.

Kommunikation med borgere er altafgørende i plejen

Eleverne har især udfordringer med udtale, fagligt ordforråd og dokumentation. Studieskolen har udviklet et målrettet tilbud til at træne disse områder.

Eleverne oplever udfordringer med at kommunikere med borgerne. Borgerne kan have demens og dårlig hørelse, og mangelfuld kommunikation kan være frustrerende. Hvis en borger viser et frustreret ansigtsudtryk, hvad betyder det så? Her skal eleven kunne udtrykke sine faglige observationer. Er borgeren sur, trist, nedtrykt eller fortvivlet? Jobbet stiller høje krav til sproglig præcision.

En elev skal kunne videregive observationer og udtrykke sin faglighed til såvel kolleger som pårørende og andre samarbejdspartnere. Som elev skal man samtidig kunne forstå instruktioner. Hvad betyder det f.eks. at gøre borgeren klar til morgenmad? Er det, at borgeren skal have vasket hår? Eller er det blot, at borgeren skal være påklædt?

Praksisnær undervisning

SOSU-elever med dansk som andetsprog skal både arbejde med det faglige og det sproglige. Studieskolens tilbud er individuelt tilpasset, og eleven er kun væk fra praktikken i halvanden time om ugen. Det er en kæmpe fordel. Det bliver praksisnær undervisning, hvor eleverne kan arbejde med situationer, de lige har oplevet og med det samme afprøve det nye, de har lært.

 

Mere information:

Afdelingsleder Majbritt Jensen, maje@studieskolen.dk, telefon 24 45 50 05