Menu

Fyraftensdebat om læring og motivation

Bremser vores uddannelsessystem motiverende læringsprocesser?
Kom med til debat, hvor vi stiller skarpt på meningsfuld læring og vores uddannelsessystem – og på samspillet mellem dem.


Hvordan bliver en læringsproces meningsfuld? Skal man absolut have en personlig motivation, for at læringen er effektiv og succesfuld?

Hvis svaret er ja, hvordan kan vi så fremelske vores elevers personlige motivation, når de skal lære på samme klokkeslæt, går til samme fag og følger samme pensum som ’alle de andre’?

Hvis du er underviser og står i den virkelighed, hvad kan du så gøre?

Studieskolens kompetencecenter le:v:el inviterer til fyraftensdebat med professor Susana Silvia Fernandez, Aarhus Universitet, fransk- og spansklærer og uddannelseschef Mette Bering, Roskilde Gymnasium, og tysklærer og chefkonsulent Christoph Schepers, Studieskolen le:v:el.

Sammen kan vi blive klogere på læring
Panelet taler først om dagens emne: Hvad driver os i læringsprocesser? Vi kommer rundt om, hvad forskning i motivation og neurobiologi siger om emnet. Og vi ser på, om den motiverende læring bliver bremset af vores uddannelsessystem, og i så fald hvordan vi kan undgå dette.
 
Så kommer du og de andre gæster ind i billedet. Hvad er motivation for dig – og for dine elever? Vi inviterer til samtale. Er der et paradoks mellem resultaterne fra motivationsforskning og de rammer, vi sætter for læring i uddannelsessystemet?
 
Arrangementet kommer ikke med færdige løsninger, men inviterer til dialog om, hvilke muligheder vi ser for at italesætte og løse de udfordringer, der er.
 
Kom og blive klogere, vi glæder os til at se dig.

Vi serverer en forfriskning.

Arrangementet blev afholdt den 18. november 2022 kl. 15.30-17.30 på Studieskolen, Borgergade 12, 1300 København K.