Menu

Postkort

Skrive et elektronisk postkort til hinanden eller holdet

Hvordan gør værktøjet en forskel?
Det er en involverende skrive- og læseøvelse. Før i tiden bad vi deltagerne om at sende et postkort til hinanden. E-cards har samme funktion - det hele går bare meget hurtigere, og det kan (hvis ønsket) gøres synligt for alle. Der er mulighed for at træne skriftlighed i en autentisk situation, deltagerne er selv med til at vælge emne, og de får en succesoplevelse ved at kunne sende og modtage et kort på målsproget.

Formål

  • Træne læse- og skrivefærdigheder.
  • Træne det aktive ordforråd omkring dagligdags emner.
  • Involvere og aktivere alle deltagere med en vedkommende skriveøvelse.

Forkundskaber og udstyr
Du skal kunne bruge en computer og kunne sende en mail – intet andet. Variationen kræver en computer i undervisningslokalet - ellers intet.

Tid
5 minutter til introduktion. Kortene bliver skrevet hjemme, men kan rettes i timen – tidsforbruget er så 15-20 minutter.

Beskrivelse

  • Vis deltagerne hjemmesiden http://www.coolphotos.de/suche.html, hvorfra de kan sende et elektronisk kort til hinanden. Det kan fx være et kort på tysk fra en weekendferie i Berlin.
  • Bed deltagerne om at skrive deres navn og e-mail-adresse på et stykke papir. Du samler adresserne ind og deler dem ud igen, så hver deltager får en andens mailadresse.
  • Deltagerne skal nu som hjemmeopgave sende et elektronisk kort til den adresse, de har fået. Modtageren af kortet må meget gerne besvare den korte hilsen.
  • Du vælger selv, om du efterfølgende beder deltagerne om at tage kortet med og læse det op, om du vil bruge kortene og rette dem i grupper, eller hvordan du vil følge op på kortene.

En lidt mere avanceret version:

  • E-card har en funktion, hvor man kan videresende et kort til en anden person. Her kan man bruge e-card som processkrivning i gruppen: En gruppe på fx fire deltagere får hinandens mailadresser skrevet i rækkefølge med nummer 1, 2, 3 og 4. Hver deltager vælger nu et e-card, skriver en første sætning og sender det videre til den næste i gruppen. Den næste skriver en eller to sætninger mere og sender videre til den tredje i gruppen osv. Det er tilladt og ønsket at rette sprogligt i det, der allerede står på kortet. 
  • På denne måde får vi fire historier samtidigt. Når en deltager afslutter en historie, skriver han dette på kortet og sender den færdige historie til de andre deltagere i gruppen.
  • Deltagerne printer deres kort og vælger i næste time, hvilke historier de gerne vil præsentere i plenum.

Variant
Hvis du har deltagere, der rejser meget, kan du bede dem om at sende et e-card til dig, som du så kan vise og få læst op på kurset. Hvis der er tid til det, kan I besvare kortet på kurset, alternativt kan du bede en anden deltager om at gøre det. Ud over effekten ved skriveøvelsen knytter dette deltagere, der tit er fraværende, tættere til kurset.