Menu

Forberede emne

Forberede et givent emne hjemmefra

Hvordan gør værktøjet en forskel?
Deltagerne fordyber sig i stoffet og lytter til en masse materiale med et bestemt fokus - men vælger selv materialet.

Det er en god lejlighed til at øve teknikker til at lytte selektivt til autentisk materiale med et bestemt fokus.

Deltagerne tager selv ansvar for at vælge materiale og får ejerskab for deres læringsproces.

Formål

  • Træne læse- og lyttefærdigheder.
  • Udvide ordforråd. 
  • Træne selektiv lytning.
  • Involvere og aktivere deltagerne.

Forkundskaber og udstyr
Basisversionen kræver, at du kan finde materiale på internettet og stille det til rådighed for deltagerne på en blog eller læringsplatform.
Hvis du vil bruge PowerPoint eller en videooptagelse i varianten, kræver det et basiskendskab til de programmer.

Tid
10-15 minutter til at lægge materiale ud til deltagerne (hvis du har materialet i forvejen), og i undervisningen tager basisversionen 10 minutter og variationen 20-60 minutter.

Beskrivelse

  • Introducer et emne og opgaven i undervisningen, fx ”franske storbyer”.
  • Introducer opgaven og basisordforrådet og sørg for, at opgaven er tydelig.
  • Læg relevant materiale ud på en blog eller læringsplatform: Det kan være artikler, lydfiler og videofiler, men først og fremmest links til supplerende materiale, så deltagerne får lyst til at gå videre. Sørg for variation i materialet og gerne også for, at deltagerne kan vælge mellem forskellige opgaver, emner og materialetyper. Hvis det er lyttefærdighed, du vil arbejde med, kan du også vælge kun at bruge lyd- og videofiler.
  • Deltagerne skal forberede et af emnerne hjemme – de kan enten få tildelt et emne eller selv vælge.
  • Deltagerne præsenterer deres produkt i undervisningen næste gang.

Variant
Opgaven giver mere dybde, når den fortsætter i undervisningen:
- Deltagerne har forberedt opgaven som beskrevet ovenfor.
- I undervisningen arbejder de i grupper med emnet - du har eventuelt lavet skabeloner (fx PowerPoint), som deltagerne kan bruge som basis for deres fremlæggelse. Deltagerne præsenterer deres produkt i undervisningen.
- Du kan eventuelt bede dem om at producere en lille video eller lydfil, som lægges på kursets læringsplatform, og lave et par relevante lytteopgaver til videoen.