Menu

Lav aftaler

Brug mobiltelefonen til at ”date” hinanden

Hvordan gør værktøjet en forskel?
Det er en sjov og vedkommende lille afveksling i undervisningen. Deltagerne anvender det lærte i praksis.

Formål

 • Træne tale- og lyttefærdigheder, ordforråd og udtale.

Forkundskaber og udstyr
Ingen. 

Tid
Der er ingen forberedelsestid til dig som underviser, og selve øvelsen tager 10-20 minutter. 

Beskrivelse

 • I har i undervisningen talt om dage, datoer, tidspunkter, og hvordan man laver aftaler. 
 • Del holdet i to lige store grupper og sørg for, at alle har en mobiltelefon, der er tændt. Hvis en deltager ikke har telefon, kan han bare danne par med en anden. 
 • Hver deltager skriver nu sit telefonnummer på et stykke papir.
 • Hver deltager i den ene gruppe får så et telefonnummer af en deltager fra den anden gruppe.
 • Bed så deltagerne fra den ene gruppe om at forlade lokalet og ringe til det telefonnummer, de har modtaget. Opgaven er at lave en aftale med vedkommende på et tidspunkt, hvor begge har tid.
 • Efter den første samtale skal den anden gruppe så ringe og ligeledes lave en aftale med den partner, hvis nummer de har fået.
 • Efter de to samtaler kommer alle tilbage i lokalet, og der samles op på aftalerne.

Variant

 • Øvelsen kan også struktureres, så de enkelte deltagere forbereder sig ved at skrive deres reelle aftaler og arbejdstider ind i en kalender på målsproget. Det vil vi i hvert fald anbefale hos sprogligt svage grupper.
 • Den kan også struktureres ved, at den enkelte deltager eller grupperne får en konkret opgave – også dette vil vi anbefale ved grupper, der har brug for en sprogligt mere fast struktur.
 • Øvelsen kan i princippet også laves som skriveøvelse per sms – så behøver man heller ikke forlade undervisningslokalet, og det vækker megen morskab at finde ud af, hvem der sender sms til hvem.
 • Den kan også laves som hjemmeopgave. Her vil nogle deltagere nok synes, at det er lidt grænseoverskridende, men så kan opgaven jo varieres, så man sender sms eller mails.
 • Den samme øvelsestype kan selvfølgelig bruges på mange andre emner, som forskellige interview, salg og køb af varer, lægge beskeder m.m..