Menu

Afspilningslister

Video-afspilningslister som træning af lytteforståelse og udvidelse af ordforråd

Hvordan gør værktøjet en forskel?
En afspilningsliste er en samling videoer på YouTube, som kan deles med deltagerne. Den er tilgængelig hvor og hvornår, deltagerne ønsker at bruge den, og kan sættes sammen individuelt efter den enkelte deltagers eller gruppes behov.
Materialet er autentisk, og der er uendeligt meget af det. Denne øvelse kombinerer lytning med et visuelt input på en god måde.
Se mere om, hvordan du laver en afspilningsliste her.

Formål

 • Træne lyttefærdigheder, ordforråd og udtale.
 • Arbejde med ordforråd efter den enkeltes behov.

Forkundskaber og udstyr
Du skal have en YouTube-konto og skal kunne lave afspilningslister – og det er nemt at lære (se eventuelt modul 4 i kørekortet).
Det er en fordel, hvis du kan bruge en blog eller anden læringsplatform, hvis du gerne vil lægge listen som et link til deltagerne. 

Tid
Det tager ikke ret lang tid at oprette en YouTube-konto og en afspilningsliste. Dog tager det selvfølgelig noget tid at finde de rigtige videoer, men brug eventuelt deltagerne til at hjælpe dig eller lav listerne sammen med dine kolleger.

Beskrivelse
Et par eksempler på mulige afspilningslister og på, hvordan de kan gøre gavn for forskellige grupper af deltagere:

 • I har i undervisningen talt om ferie. Det relevante ordforråd er blevet introduceret, og I har arbejdet med emnet.
 • Lav en afspilningsliste med korte videoer fra feriesteder. Det kan - alt efter deltagernes niveau - være en blanding mellem reklame og dokumentation, men også gerne privatpersoners amatørvideoer, for de giver tit det mest autentiske hverdagssprog. Vær opmærksom på, at de enkelte videoer helst ikke skal være for lange. 
  Listen kan nu bruges på flere forskellige måder, fx:
  - Hver deltager skal vælge en video hjemme og præsentere den i timen.
  - Deltagerne skal finde en kort video om et af deres yndlingssteder og sende et link til dig, så du kan føje den til listen (eller lave en deltager-afspilningsliste).
  - Deltagerne kan - inspireret af videoerne - lave deres egen video, fx om København, eller bare berette om et af de feriesteder, de har været. Videoen kan enten laves hjemme som individuelt produkt eller i samarbejde på kurset – en god telefon eller en i-pad er absolut nok som kamera.
  Vi havde fx en gruppe turistførere på et konversationskursus, og de ville gerne arbejde med et mere specifikt ordforråd.
  - En afspilningsliste med guidede ture gennem København på målsproget gav rigtig meget nytte for dem.
  - På samme måde vil man nemt kunne samle et par basisvideoer til andre fag- og interesseområder, og deltagerne kan så selv finde flere. Afspilningslisten kan du så bruge igen og igen til lignende interessegrupper. 

Vi har også prøvet at oprette en YouTube-konto til et kursus, hvor alle deltagere kunne gå ind og tilføje videoer og på den måde fik deres helt egne afspilningslister. En sidegevinst er, at kanalen kan indstilles til at være på målsproget, så der også kommer sproglig læring ind i det tekniske med at lave afspilningslisterne. Det kræver et vist sprogligt niveau, men det skabte også en fælles ånd på kurset, fordi deltagerne hjalp hinanden med det tekniske og det sproglige.