Menu

Det har været en god time, fordi…

Formål

  • God afrunding og kort personlig refleksion
  • Engagere deltagerne
  • Træne ordstilling/grammatik og ordforråd

Tid
5-10 minutter

Beskrivelse

  • Deltagerne skal stå i en cirkel
  • Start med at introducere strukturen: Fx ”Jeg synes, det har været en god time, fordi vi har lavet nogle gode dialoger om …”
  • Kast en blød bold eller lignende til en af deltagerne og bed vedkommende om at fortsætte
  • Husk at sikre, at deltagerne virkelig bruger strukturen
  • Sørg for, at alle deltagere har haft bolden, inden du afslutter legen

Variant

  • Kan bruges om alle mulige emner og indhold, bare du sikrer, at blandingen mellem den fleksible form med bolden og den klare gentagelse af strukturen i sætningen bliver overholdt
  • Kan også bruges som starter eller midt i undervisningen.