Menu

Hvem er jeg?

Formål

  • God og afslappende afrunding af en time
  • Repetere eller introducere ordforråd
  • Kan bruges til styret træning af konkrete vendinger og grammatiske konstruktioner (verbebøjninger i tiderne, ordstilling, kasus)

Tid
10-20 minutter (alt efter hvilken form man vælger)

Beskrivelse

  • Start i plenum og vær selv ordstyrer for at introducere øvelsens struktur og relevant ordforråd
  • Formål med legen er at gætte en kendt person ved at stille ”lukkede” spørgsmål: ”Er jeg i live”, ”Levede jeg i det 19. århundrede” … - du må kun svare ja eller nej
  • Deltagerne skal gætte personen, inden de har fået 10 ”nej”
  • Efter en første gennemgang i plenum fortsætter deltagerne i grupper a fire deltagere

Variant

  • Kan også bruges til at gætte en profession, en nationalitet, et dyr osv.
  • Man kan også dele klassen i to-fire teams, når man er i plenum, så legen bliver mere konkurrencepræget.
youtube