Menu

Ordstafet

Formål

  • God afslutning og afrunding 
  • Sjov og energifyldt repetition af dagens ordforråd

Tid
5-15 minutter

Beskrivelse

  • Deltagerne stiller sig op ved tavlen eller arbejder i grupper
  • De skiftes til at sige og skrive de nye ord fra timen, som en slags ”stafet”, hvor de giver ordet videre

Variant

  • Kan også bruges til individuel fordybelse, hvor hver enkelt deltager skriver, og der samles op i grupper eller plenum efterfølgende
  • Kan også bruges som introduktion til næste emne: skriv alle ord, I forbinder med venskab (hvis næste emne handler om venskab)