Menu

Find tre ting, du har lært i dag, og op til tre ting, som du ikke helt har forstået

Formål

  • God afrunding og refleksion
  • Engagere deltagerne mere aktivt i egen læring
  • God evaluering og feedback for dig

Tid
5-10 minutter

Beskrivelse

  • Kan laves individuelt, i par eller i små grupper
  • Hvis øvelsen laves i grupper, skal der være en individuel refleksionsfase på 2-3 minutter forinden
  • Hver deltager reflekterer over timen og nævner 3 ting (i gruppen), han/hun har lært, og op til 3 ting, han/hun ikke har forstået
  • Ud over at drøfte emnerne med partneren, afleverer deltagerne resultaterne til dig til orientering og opfølgning (enten direkte eller anonymt i en kasse)

Variant
Kan også bruges mere målrettet og bundet, ved at du spørger direkte ind til emner fra undervisningen og formulerer et par relevante emner, som deltagerne skal forholde sig til.