Menu

Cocktailparty med lærerstyring

Formål

  • Træne det aktive ordforråd
  • Terpe relevante vendinger

Tid
5-15 minutter

Beskrivelse

  • Skriv typiske vendinger på tavlen/præsenter dem i en PowerPoint eller lignende. 
  • Deltagerne går så rundt i klassen og taler sammen i en slags ”cocktailparty”, hvor de hver gang, de møder en anden, skal bruge vendingerne til at starte samtalen med.

Variant
Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke emner vi kan øve her: det kan være fortidsformer, farver, indledende vendinger i en samtale, hvad som helst kan bruges her.