Menu

Find din gruppe

Formål

  • Træne ordforråd og vendinger
  • Beskrive billeder mere detaljeret
  • Danne arbejdsgrupper

Tid
5-10 minutter

Beskrivelse

  • Hvis du alligevel vil dele deltagerne i grupper, kan du klippe et billede eller en billedhistorie i tre eller fire dele. 
  • Deltagerne skal så finde dem, der har det samme billede, som de har, ved at beskrive deres billede til de andre. 
  • Der skal helst ikke gives for mange gloser ud over, at læreren selvfølgelig står til rådighed for evt. spørgsmål.

Variant
Videre arbejde med øvelsen: Hvis du har udleveret en øvelse, der består af én historie opdelt i flere billeder, og hver gruppe har fået ét af billederne, kan hver gruppe lave en historie på basis af deres del af historien.