Menu

Små ordkort til træning af verber

Formål

  • Træning af grammatik og ordforråd 
  • Involverende og afvekslende

Tid
30-45 minutter

Beskrivelse

  • Forbered nogle verbekort, hvor der på hvert kort står et verbum – på den ene side på målsproget, på den anden side på dansk
  • Opdel deltagerne i grupper. Hver gruppe får en terning og nogle verbekort
  • Læg verbekortene som en stjerne på bordet. Siden med verbet på målsproget skal vende opad
  • Deltagerne slår terning og rykker det antal gange, øjnene viser (man kan bare pege med fingeren). Når det bliver ens tur, skal man sige det danske verbum i den korrekte bøjning. Siger man korrekt, bliver kortet vendt om. Hvis en deltager lander på samme kort igen, skal han/hun oversætte verbet fra dansk til målsproget i den rigtige bøjning.
  • Når gruppen kan verberne, tager de ordene ud

Variant

  • Kan bruges til andre former for grammatik: uregelmæssige verber i nutid/datid, navneord, gradbøjning af adjektiver osv.
  • Kan også bruges til almindelig ordforråd
  • Kan også laves af deltagerne selv og kan så tages med af den enkelte deltager til at øve hjemme
youtube