Menu

Hvad er du god til? Spørgsmål og foredrag

Formål

  • Træne læse-, tale- og skrivefærdigheder
  • Træne det aktive ordforråd og struktur til et bestemt emne 
  • Involvere og aktivere alle deltagere samtidig

Tid
10-20 minutter

Beskrivelse

  • Del deltagerne i grupper a tre eller fire personer
  • Hver deltager skriver noget, han er god til, øverst på et stykke papir: Fx ”Jeg er god til at lave mad” og giver papiret videre til sidemanden til højre
  • Sidemanden skriver tre spørgsmål til konstateringen (Fx ”Hvad er din yndlingsmad?”) og giver det hele videre til højre igen. På denne måde opstår der i en gruppe med fire deltagere ni spørgsmål til hver konstatering 
  • Når hver deltager får sin egen konstatering igen, forbereder han et kort foredrag til gruppen på basis af spørgsmålene
  • Foredragene bliver holdt i gruppen eller på mindre hold i plenum
  • Øvelsen kan udvides, ved at deltagerne laver et skriftligt oplæg som hjemmearbejde

Variant
Samme struktur kan bruges om mange forskellige emner, og hvis janteloven gør det svært for deltagerne at skrive, hvad de er gode til, kan man også træne modalverber og bede dem om at skrive, hvad de gerne vil være gode til