Menu

Vis indholdet i din taske

Formål

  • Træne tale- og skrivefærdigheder
  • Træne ordforråd
  • Involvere og aktivere alle deltagere samtidig

Tid
20-30 minutter

Beskrivelse

  • Del deltagerne i grupper a tre eller fire deltagere.
  • Bed deltagerne om at vise indholdet af deres tasker og gerne kommentere de enkelte ting
  • Du vælger, om deltagerne skal arbejde struktureret og lave en liste over ordene, eller om øvelsen skal være mere fri
  • Efterfølgende vælger hver deltager tre ting fra sin taske, som han/hun synes, er uundværlige og skriver en lille tekst om, hvorfor han/hun synes det
  • Skriveøvelsen kan også laves som hjemmearbejde

Variant

  • Nogle gange fungerer øvelsen bedst, hvis man kun vælger én ting og beskriver, hvorfor denne ting er absolut uundværlig
  • Man kan også vælge, at deltagerne laver en liste af ting, der betyder meget for dem og derefter vælger én ting, som de synes er absolut uundværlig, og som de skriver om