Menu

Skriv et oplæg til et billede

Formål

 • Træne tale- og skrivefærdigheder 
 • Træne det aktive ordforråd og struktur til et bestemt emne  
 • Involvere og aktivere alle deltagere samtidig 

Tid
10-20 minutter 

Beskrivelse

 • Del deltagerne i grupper a tre eller fire personer og fordel et antal billeder i rummet. Billederne skal være åbne billeder af landskaber eller situationer, som giver plads til deltagernes fantasi 
 • Bed hver deltager om at finde et billede, han/hun kan lide 
 • Bed hver deltager om at sætte kryds, hvor i billedet han befinder sig, samt finde på én ting, han gerne vil have med i billedet 
 • Mens deltagerne gør dette, skriver du den sproglige struktur, du gerne vil have repeteret på tavlen. Deltagerne SKAL i deres lille stil bruge ALLE vendinger/strukturer som fx:
  - Jeg er her, fordi …
  - Jeg kan høre …
  - Jeg kan se …
  - Jeg har lige …
  - Som det næste vil jeg gerne …
  - Jeg vil gerne have x med, fordi… 
 • Du bestemmer selv, hvilke og hvor mange vendinger du giver deltagerne, men det skal nok være mindst 4-5 og højst 8-10 stykker 
 • Deltagerne skriver deres historie om billedet på basis af strukturen som et lille foredrag 
 • Foredragene bliver efterfølgende holdt i gruppen eller på mindre holdt i plenum 
 • Øvelsen kan udvides ved, at deltagerne laver et skriftligt oplæg som hjemmearbejde 

Variant
Samme struktur kan bruges til at træne andre strukturer, men vær opmærksom på ikke at indsnævre emnet for meget 

youtube