Menu

Skriv en tekst på basis af ordgrupper

Formål

 • Træne og udvide ordforråd og skrivefærdigheder
 • Træne det aktive ordforråd
 • Involvere og aktivere alle deltagere samtidig

Tid
20-30 minutter

Beskrivelse

 • Bed deltagerne om seks navneord på målsproget og skriv dem på tavlen: Fx mandag, cykel, dansk, job, mand, aften
 • Del klassen i seks grupper. Hver gruppe får et ord og har fem minutter til at samle ord, de forbinder med navneordet
 • Gruppernes sekretærer skriver nu alle ord på tavlen – der rettes i fællesskab. Tavlebilledet ser fx sådan ud (gerne med lidt flere ord):
mandag    cykel    dansk 
tirsdag    bil   tysk 
onsdag    trafik    sprog 
arbejde    fitness    svært 
træt    cykelsti    Danmark 
        Studieskolen 
         
job    mand    aften 
sjovt    kvinde    morgen 
hårdt   fyr    sprogkursus 
arbejde   maskulin      venner 
penge    ven    sove 
arbejdsløs      muskler    aftenfilm 

 

 • Bed deltagerne om at skrive de seks ordgrupper ned og sørg for, at alle kender alle ord
 • Hver deltagergruppe skal nu skrive en historie, hvor mindst ét ord fra hver ordgruppe indgår
 • To deltagergrupper udveksler så deres historie og retter hinandens historie. Rettelserne bliver derefter gennemgået i begge grupper i fællesskab
 • Grupperne læser til sidst deres rettede historie op i plenum

Variant

 • I stedet for at skrive historierne i grupper kan de også skrives i par eller individuelt og så præsenteres i grupperne. Gruppen vælger så én historie, som de retter igennem og præsenterer i plenum
 • Man kan også vælge at bede deltagerne om at skrive historien hjemme og prøve at bruge så mange ord fra de enkelte ordgrupper som muligt