Menu

Sandhed eller løgn

Formål

  • Træne lytte, tale- og skrivefærdigheder
  • Træne ordforråd og stavning 
  • Involvere og aktivere alle deltagere samtidig

Tid
20-30 minutter

Beskrivelse

  • Bed hver deltager om at skrive 5-8 sætninger om sig selv. To eller tre af disse sætninger skal være løgne
  • Del deltagerne i grupper med tre eller fire deltagere
  • En deltager starter og dikterer sine sætninger. Han fortæller også, hvor mange af sætningerne der er løgne, men ikke hvilke
  • De andre deltagere i gruppen skriver sætningerne og diskuterer efterfølgende, hvad de tror er løgn
  • Derefter dikterer den næste deltager sine sætninger
  • NB: Det kan være en god idé, at du starter med dig selv og skriver 6 sætninger på tavlen, så deltagerne lærer strukturen at kende med udgangspunkt i dig

Variant
Hvis deltagerne godt kunne lide øvelsen, kan du bede dem om at skrive deres livshistorie som en sammenhængende tekst og flette to eller tre løgne ind. Livhistorierne kan så præsenteres næste undervisningsgang. Du kan også lave den som en ren samtaleøvelse.