Menu

Skriv om en talisman/en ting med affektionsværdi

Formål

  • Træne tale- og skrivefærdigheder
  • Træne det aktive ordforråd 
  • Involvere og aktivere alle deltagere samtidig

Tid
30-45 minutter

Beskrivelse

  • Bed deltagerne om til timen at medbringe en talisman eller en ting, der har en høj affektionsværdi for dem, og forberede en lille præsentation 
  • I timen præsenterer deltagerne kort deres talismaner, men uden at fortælle deres egentlige historie
  • Talismanerne bliver derefter fordelt på et bord og hver deltager vælger én (sørg for at have et par ekstra ting med, så der er talismaner til alle deltagere)
  • Deltagerne skriver så talismanens historie: hvor kommer den fra, hvad repræsenterer den for sin ejer osv. Det er afhængigt af deltagernes niveau, om struktur og ordforråd skal introduceres inden øvelsen
  • Deltagerne læser deres historie op, hvorefter talismanens ejer får talismanen tilbage og fortæller sin historie. I store klasser kan dette evt. gøres i grupper eller fordelt over flere perioder i resten af timen
  • Talismanernes ejere skal skrive talismanens historie efterfølgende som hjemmeopgave, og historierne bliver samlet evt. sammen med billeder af talismanerne

Variant
I stedet for at fortælle talismanens historie kan man også formulere ”Talismanens Kraft”/virkning på ejeren: ”lykkemønten vil altid bringe dig penge”; ”den vil sørge for, at dine venner altid kommer tilbage til dig” osv. Deltagerne skal formulere mindst fem ”ønsker” og så overrække talismanen til ejeren