Menu

20 spørgsmål til professoren

Formål

  • God intro og opvarmning
  • Træne det aktive sprog
  • Kan bruges som repetition af eller introduktion til ordforrådet om et bestemt emne

Tid
10 minutter

Beskrivelse

  • En deltager tænker på noget, de andre skal gætte: alt efter niveau og hvad man arbejder med, kan dette fx være en profession, en fritidsinteresse, en ting, man kan spise eller drikke osv.
  • Man har 20 (eller 10) spørgsmål
  • Der må kun svares ja eller nej
  • En dommer kontrollerer antal spørgsmål til professoren
  • Du laver stikord på tavlen og retter nænsomt

Variant
Kan godt bruges mere struktureret som introduktion eller fordybelse. Her bliver det relevante ordforråd og de relevante emner introduceret forinden, og deltagerne får evt. noget forberedelsestid.