Menu

Hangman: repetition af verber i små grupper

Formål

  • God intro og opvarmning
  • Sjov og energifyldt repetition
  • Kan bruges til træning af grammatik, ordforråd og udtale

Tid
5-10 minutter

Beskrivelse

  • Deltagerne har som hjemmeopgave fået fx 10 udvalgte verber til repetition.
  • Nu skal de høres – og med fart på: En deltager nævner et verbum i nutid og siger fx ”førnutid”. Sidemanden til højre skal så sige den rigtige bøjningsform. Kan han ikke det, bliver der tegnet en legemsdel i enten hans individuelle ”hangman” eller gruppens samlede hangman. Også her har man tabt, når man er hængt.

Variant
Kan bruges til alle former for ”terpende repetition”. Hvis deltagerne har lidt svært ved at finde på verber at spørge om, kan man også have verbekort i midten af gruppen – deltagerne trækker så et kort i rækkefølge.

youtube