Menu

Hvad lavede vi sidste gang?

Formål

  • God intro og opvarmning
  • Slå bro fra sidste undervisningsdag til den aktuelle
  • God træning af ordforråd og fluency, for legen skal foregå på målsproget, hvis overhovedet muligt
  • Deltagere, der var fraværende sidste gang, får en bedre start
  • Fremme reflekteret forhold til egen læring

Tid
5-10 minutter

Beskrivelse

  • Deltagerne reflekterer i par eller små grupper over, hvad hovedpunkterne i sidste undervisningstime var. Hvad var relevant for dem, hvad syntes de var svært, hvad var de gode til, og hvor trænger de til yderligere fordybning.
  • Resultaterne kan enten samles i plenum eller afleveres til underviseren gennem små post-it eller sedler.
  • Du lytter under gruppearbejdet og tager eventuelt væsentlig  repetition fra sidste time op som introduktion til timen

Variant
Kan også tages som konkret tilbagemelding til underviseren om konkrete emner i forløbet.