Menu

Motivationen betyder alt - også for sproglæreren

Le:v:el er navnet på det kompetencecenter for sproglærere, som Studieskolens udviklingsafdeling har søsat. Det er lysten til at dele 15 års studier og praktisk erfaring med at lære sprog fra sig, der ligger bag initiativet. Hvert år lærer 8000 kursister sprog på Studieskolen, og de kommer igen. År efter år. Måske fordi stedets undervisere har stort fokus på motivation og på at skabe et læringsmiljø, hvor det føles uproblematisk at fejle.

Christoph Schepers holder oplæg for engelsklærere på Nyborg Strand.

Christoph Schepers leder sammen med Stine Lema kompetencecentret Studieskolen le:v:el. Den sidste del af navnet står for learn vocalise elevate. Både Stine Lema og Christoph Schepers er sproglærere og -udviklingskonsulenter med mange års praktisk erfaring i sprogindlæring og stor interesse for at følge og afprøve ny forskning på området. Studieskolen har årligt undervist omkring 8000 kursister i sprog gennem de sidste 40 år, og som Christoph Schepers siger med et skævt smil:

”40 x 8000, det er altså brutal evidens. Folk kommer jo her, helt frivilligt, og de kommer igen år efter år.”

I et mere alvorligt tonefald understreger han, at han er klar over, at denne frivillighed ikke er almindeligt fremherskende i en skole med fremmedsprog på skemaet.

”Vi ved jo godt, at langt de fleste sproglærere står i et undervisningsrum, hvor de møder en meget uhomogen gruppe elever med meget store udsving, hvad angår motivation og læringsparathed. Omvendt kan man sige, at der er meget kontant afregning, når man arbejder med voksne betalende kursister. De bliver simpelthen væk, hvis vi ikke leverer,” siger Christoph Schepers.

Mestringsmotivation

Det, le:v:el leverer, er frem for alt motivation og viden om, hvordan man fremmer motivation i sprogundervisningen. Al produktudviklingen til le:v:el-kurserne er lavet på baggrund af Studieskolens kurser og de internationale projekter, som stedets udviklingsafdeling har deltaget i de sidste femten år. Den praksis, der serveres for sproglærerne på le:v:el-kurserne, er tested and tried, som man siger. Stine Lema fortæller:

”Vi har al den her viden om sprog og indlæring, og vi vil gerne dele vores erfaringer, for vi ved simpelthen, hvad der virker i praksis.”

Det engelske sprogs fremherskende plads på verdensscenen og diverse streamingtjenester har været med til at løfte danskernes niveau på engelsk, men ellers er der bred enighed om, at det står sløjt til med sprogkundskaberne i det danske skolesystem.

Sprogundervisere i fx fransk eller tysk er tit meget alene i et lærerkollegium og får ikke meget faglig inspiration. I timerne står de over for elever, der også tit har svært ved at se meningen med det hele, når de nu er så gode til engelsk. Situationen bliver let en inerti, det er svært at få vendt til noget energifyldt og sjovt.

Ifølge Christoph Schepers og Stine Lema er det, fordi ingen af os i det lange løb gider lære ting, vi ikke kan se meningen med, og hvor vi ikke føler, vi flytter os. Alle i processen skal føle motivation – helst brændende.

”Det handler om at forny måden, man underviser i sprog på. Lærerne har også brug for at føle sig motiverede, så de kan sprudle og smitte eleverne. Vi kan se det, når vi holder vores endagskursus ”Sjov med sprog”. Det er sådan et koncentreret endagskursus, hvor deltagerne dels får et lille sprogbad, fordi alt foregår på det sprog, de underviser i, dels får en masse praktiske øvelser, der skaber liv og motivation. For når det er sjovt, lærer man bedre og mere. Feedbacken fra disse kurser er fuldstændig overvældende. Det er så positivt at se, hvor stor effekt sådan en saltvandsindsprøjtning kan have. Pludselig har disse lærere helt fat i deres egen motivation og glæden ved deres fag – og den slags smitter jo,” siger Stine Lema.

Saltvandsindsprøjtning

I arbejdet med at hjælpe motivationen på vej hos voksne og børn har Stine Lema og Christoph Schepers især gavn af sprogcoaching. Det går i al enkelhed ud på at hjælpe folk med at finde ud af, hvordan de lærer bedst. For den enkle sandhed er, at når man forstår, hvordan man lærer bedst, bliver man også mere motiveret.
 
”At lære sprog er en eksperimentel proces, hvor man skal turde fejle. Derfor er det vigtigt, at læreren er i stand til at få eleven til at kaste sig ud i at tale. På vores kurser i sprogcoaching underviser vi i, hvordan man kan hjælpe eleverne til at få en bedre forståelse af deres egen måde at lære på. De skal simpelthen finde deres egen vej i forhold til indlæringen, finde ud af hvordan de selv bedst tager imod. Sprogcoaching og differentieret undervisning er sådan nogle nyttige redskaber, og begge dele passer godt til vores tid med alle de digitale muligheder. Man kan gøre undervisningen meget mere imødekommende med nogle ganske få greb, der har utrolig stor effekt. Hele kernen i den proces er, at læreren stoler på, at eleven selv kan finde sin egen måde at lære på og støtter eleven i processen med at afsøge den,” siger Christoph Schepers og fortsætter: ”Vi kan jo se det samme ske med lærerne, når vi arbejder med dem. De kommer i kontakt med deres faglighed, de får kærligheden til deres fag igen, og de nyder at dele det med nogen, der også brænder for sagen.”

Feedbackmekanismer

Interessen for at lære sprog er faldende i Danmark. Trods stigende samhandel med udlandet og en verden, der bliver mere og mere global. Når man stiller Stine Lema og Christoph Schepers spørgsmålet om, hvorfor det er sådan, landet ligger, når det handler om lysten til at lære fremmedsprog, svarer de med forklarende cirkelbevægelser. Det handler nemlig om negative feedbackmekanismer, der skal vendes og blive positive:

”Eleverne gider ikke rigtig lære fremmedsprog, sproglærerne føler sig nedprioriteret, og de føler, de skal give og give. Skolesystemet døjer jo stadig med metaltræthed oven på skolereformen, og det er, som om man glemmer – helt oppefra – at sprog, også fremmedsprog, er noget levende, det er et kommunikationsredskab, det skal bruges aktivt, det skal leves. Derfor er det så vigtigt, at man støtter lærernes motivation, for det er dem, der skal gå forrest. Det er dem, der starter den positive feedbackmekanisme,” siger Christoph Schepers og tilføjer: ”Det er her, vores metoder kommer ind i billedet. Vi mener jo virkelig, at vi kan sætte sprog på det moderne menneskes dagsorden igen ved at få den nye praksis for indlæring af fremmedsprog ud overalt i undervisningssektoren. Og, sådan på det helt dybe plan, tror vi jo på, at verden bliver et bedre sted, hvis vi er i stand til at kommunikere med hinanden på flere sprog.”

le:v:el drives af

Christoph Schepers

Christoph Schepers: tysklærer, sprogcoach og udviklingskonsulent. Christoph har været leder af flere europæiske udviklingsprojekter om udvikling og implementering af bl.a. sprogcoaching i fremmedsprogsundervisning. Han er uddannet sproglærer og coach og har arbejdet med fremmedsprogsdidaktik siden 1995.

Stine Lema

Stine Lema: engelsklærer, sprogcoach og udviklingskonsulent. Hun står for udvikling og salg af le:v:els produkter. Hun arbejder primært med produktudvikling og afholder kurser. Desuden arbejder Stine med Cambridge English, hun er mundtlig Cambridge-eksaminator og har derved en sproglig og faglig ekspertise inden for engelsk.

Hvad siger lærerne, der har været på kursus hos le:v:el?