Menu

Sprogcoaching – fordi vi lærer forskelligt

Studieskolen introducerer i disse år sprogcoaching som en integreret del af visse sprogkurser. For når man er bevidst om, hvordan man lærer bedst, går det hele meget lettere.

Sprogcoaching
Nogle skal se det for sig, andre skal høre det. Nogle skal have det mange gange, andre bare en enkelt. Nogle kan lide at nørde igennem alene. Andre vil ud og mærke sproget i virkeligheden og lytte til folk, der taler det. Nogle har meget tid, andre næsten ingen…

Sprogcoaching handler om at hjælpe kursister til at finde ud af, hvordan de lærer bedst, og hvilke opgaver de skal have for at blive bedre. I den ligning indgår mange komponenter: Vil man læse bøger eller aviser. Se nyheder eller serier. Lave grammatiske øvelser ved hjælp af en app eller skrive verbernes former ned på papir.

Det kan betyde en stor frihed, hvis man pludselig får at vide, at man ikke behøver. Hvis ens sprogkursus skal blive ved at være lystfyldt, kan det betyde alt at lave en jordnær forventningsafstemning omkring tid og fokus. Med disse komponenter på plads undgår man, at ens kursusforløb bliver fuld af dårlig samvittighed, og ens arbejdsindstilling bliver mere realistisk. Det er nemlig med sprogindlæring som med motion: Det bedste er det, man faktisk får gjort.

Studieskolen har indtil videre kørt hold på spansk begynderniveau og tysk for øvede, hvor kursisterne har fået fire coachingsessioner undervejs.

Maja Hagedorn Hansen er 25 år, journalist og har haft spansk i gymnasiet. Hun beskriver sig selv, som en sprognørdet type, der godt kan finde på at bruge en hel regnvejrsdag på at sidde og nørkle med verber og anden spansk grammatik. Hun kan samtidig godt lide den kulturelle dimension i at lære sprog, og da hun sidste efterår kunne se, at der var lidt ekstra tid i programmet, begyndte hun på spansk trin 3-4. 
”Jeg har været så glad for coachingen. Jeg bruger mine coachingsessioner som delmål, og jeg sørger simpelthen for at nå det, vi har besluttet, at jeg skal nå. Alle de øveprogrammer, apps og sites, der bliver henvist til, passer så godt til min måde at arbejde på. Jeg bruger alle de redskaber, min lærer giver mig, og jeg ville aldrig kunne være lige så effektiv i mit hjemmearbejde uden dem.”
Majas overordnede mål er enkelt: Hun vil kunne mere spansk og have mere overblik over grammatikken. På spørgsmålet om, hvordan et såkaldt almindeligt sprogkursus og et sprogkursus med coaching adskiller sig fra hinanden, svarer hun:
”Det minder og adskiller sig. Der er jo noget terperi, man ikke kommer udenom, når man skal lære sprog, men jeg har genfundet glæden ved at fokusere, og det skyldes nok i høj grad coachingen. Jeg føler en meget stærk motivation, og det hænger helt sikkert sammen med den anderledes undervisning, men det skyldes også, at min lærer er i top, og at mine faglige mål hænger godt sammen med undervisningen. Jeg får meget mere ud af timerne, end jeg plejer.” 
Så undervisning og coaching støtter hinanden?
”Vi har haft fællescoaching på mit hold, og her blev det meget tydeligt, at vi havde forskellige mål, men det er, som om alle kursisterne tager mere ansvar for egen indlæring, fordi vi hver især har noget konkret, vi vil. Ana Acosta, der underviser os, har en stor kulturel indsigt at dele ud af, og det gør bestemt heller ikke motivationen mindre. Personligt er jeg blevet meget bedre til bare at kaste mig ud i at tale, og jeg har tænkt mig at fortsætte, indtil jeg er tilfreds med mig selv på spansk,” slutter Maja.

Med 35-årige Katrine Damkjær forholdt det sig lidt anderledes. Hun gik til tysk med coaching på B2-niveau i efteråret 2016. 
”Jeg var nysgerrig efter at vide, hvordan mit tyske egentlig var. Jeg er tysk gift og har boet i Tyskland to år, min mand taler tysk med vores børn, så jeg kan en masse ’tale-tysk’, men jeg ville gerne være mere sprogbevidst og have det skriftlige med. Jeg har bare aldrig været typen, der satte mig ned og terpede grammatik.”
Da Katrine kom til sprogcoaching første gang, blev hun forbavset over ikke straks at blive sendt hjem og bøje verber. Hun fik derimod at vide, at hun skulle ’sprogbade’, det vil sige være i kontakt med det tyske sprog på alle måder: Se tyske nyheder i fjernsynet og læse en masse, så hun fik set det tyske sprog på skrift, og så skulle hun skrive lister med gloser.
”Den første coachingsession var meget nyttig for mig, fordi jeg fik afstemt med mig selv, hvor jeg skulle lægge den største indsats på kurset. Jeg fik pludselig meget travlt på mit arbejde, derfor valgte jeg at fokusere på den skriftlige del og gjorde mig umage med de opgaver, vi skulle skrive. Derudover var det også befriende, at der sad en tysklærer over for mig og sagde, at det var okay, at jeg ikke var typen, der terpede. Han sagde, at det grammatiske nok skulle komme, når jeg kom til Tyskland igen en dag, eller hvis jeg virkelig satte mig for at lære det for at bestå C1-niveau i Goethe Instituttets sprogprøver.”
Katrine oplevede den ugentlige undervisning med resten af holdet som anderledes end andre kurser.
”Det var et godt og aktivt hold. Der var faktisk mindre terperi, end der plejer, og jeg fik utrolig meget ud af at forberede mig derhjemme,” fortæller hun, og om den samlede oplevelse af undervisning og coaching siger hun: ”For det første havde jeg ikke dårlig samvittighed i forhold til min indsats på kurset, og så er jeg blevet bevidst om sproget og mine svage punkter i forhold til det, men frem for alt har jeg fået selvtillid – fået det sådan, at jeg kan sgu godt tysk!”


Af Christa Leve Poulsen