Menu

En god ’skolestart’ for tysklærere

07. august 2023

Tysklærere fra hele Danmark kom til Studieskolen sidste uge for at deltage i et intensivt et-uges kursus for undervisere i tysk.

På det udsolgte hold fik alle deltagerne god mulighed for selv at tale en masse tysk. Samtidig var der fokus på den praktiske undervisning, som den er i de folke- og privatskoler, hvor deltagerne til dagligt arbejder.

Deltagerne fik en lang række praktiske øvelser med hjem, nok til et langt forløb i 8. eller 9. klasse. Desuden arbejdede de individuelt med at sammensætte et forløb, de kunne bruge i deres egen undervisning.

Hele vejen igennem var der fokus på mundtlighed – både på at lærerne selv fik talt mere tysk, men også på at få eleverne til at tale mere.

Det hele var timet perfekt, lige før skolerne starter igen efter sommerferien.

Kurset blev holdt af tyskunderviser og master i fremmedsprogsdidaktik Laila Breilø, der selv har en baggrund som skolelærer. I sit arbejde som tysklærer har hun særlig fokus på mundtlig kommunikation – og på, at det skal være sjovt at lære tysk!

Deltagerne på kurset var meget glade for forløbet, og vi regner med at gentage succesen til næste år.