Menu

Faglig udvikling for fremmedsprogslærere

11. december 2023

Med støtte fra Københavns Kommune samlede vi for nylig næsten 50 fremmedsprogsundervisere til halvandendags seminar på Konventum ved Helsingør. Målet var faglig udvikling og undervisning, der faciliterer endnu mere aktive kursister.

Studieskolen har modtaget støtte fra aftenskolernes udviklingspulje i København til efteruddannelse af fremmedsprogslærere.

Projektet består af to dele. Den ene del arbejder med flere aktiverende øvelser i sprogundervisningen, hvor fokus flyttes fra underviseren til kursisten, så du som kursist får endnu bedre mulighed og støtte til at tale med det sprog, du har.

Den anden del er et forløb med kollegiale læringssamtaler, hvor vores undervisere har fået en kort oplæring i coachende samtaler og besøger deres kollegaer i undervisningen, hvor de giver feedback på en eller flere aktiverende øvelser hos kollegaerne.

Det er meget givende at besøge kollegaernes undervisning - både for den besøgende og for den underviser, som får besøg. Det giver en sjælden mulighed for at reflektere over egen praksis og naturligvis også over andres praksis. Det er sundt og lærerigt.I det almindelige arbejde har vi ikke tid til at besøge hinanden, så det er guld værd at få mulighed for at lave et projekt som dette. Det styrker det kollegiale fællesskab, og vi er sikre på, at disse erfaringer kan overføres til andre aftenskoler.