Menu

Sprog hitter på Studieskolen

15. december 2023

Flere steder er der en tendens til faldende interesse for sprog. Men på Studieskolen oplever vi det modsatte.

I Danmark har der i flere år været en dominerende fortælling om, at der er en dalende interesse for sprog. Og der er – desværre – nok eksempler at tage fat i.

Tendens i Danmark: Færre sprogstuderende, færre sproguddannelser

Det er nu kun færre end hver femte folkeskole, der udbyder fransk. På gymnasierne er antallet af elever, der forlader stx med en sproglig studentereksamen, næsten halveret på 10 år. Og på de danske universiteter var optaget af studerende til de store sprogfag i år markant lavere end i 2022 – som igen var lavere end i 2021.

I 2005 var der 97 sproguddannelser i Danmark. I dag er tallet halveret til 48. Det er et komplekst problem, der har mange konsekvenser. Et eksempel er, at Danmark i 2025 overtager EU-formandskabet, men allerede nu leder med lys og lygte efter tolke til den opgave. I Danmark har vi nemlig nu kun én – selvbetalt – tolkeuddannelse tilbage og som konsekvens også kun ganske få tolke.

Man kan derfor fristes til at konkludere, at danskere har mistet interessen for sprog. Men det er ikke det, vi oplever på Studieskolen – tværtimod.

Her har vi i det nu næsten forgangne år oplevet stor interesse for sprog – og flere steder en decideret fremgang.

Stor interesse for fremmedsprog på Studieskolen

Vi har i mange år tilbudt kurser i alverdens sprog. Og selvom interessen for et enkelt sprog kan svinge lidt med strømninger i tiden, så ser vi et stort, solidt antal mennesker komme til Studieskolen for at lære sprog.

År efter år er der mange, der gerne vil lære eller blive bedre til europæiske hovedsprog som fransk, italiensk og spansk. På det seneste har vi også set en større tilstrømning til engelsk, hvor bl.a. mange med en baggrund anden end dansk vil lære engelsk for at klare sig bedre i Danmark.

På Studieskolen kan man ikke kun lære mange sprog, man kan også lære dem på mange niveauer. Vi tilbyder fx et kursus i arabisk på meget højt niveau, hvor vores kursister både læser og ser nyheder på arabisk. På koreansk har vi hold på 6 forskellige niveauer og på græsk hele 7 forskellige niveauer!

Det er sjovt at følge med i hvilke sprog, der har mest interesse. På det seneste er der flere end før, der gerne vil lære bl.a. grønlandsk og islandsk. Så er der til gengæld andre sprog, der dykker lidt.

Men alt i alt er der mange tusinde voksne, der i år har lært fremmedsprog på Studieskolen – et tal, der nu ligger på samme niveau som i 2019, før corona.

Kæmpe fremgang for dansk

For dansk som andetsprog er situationen helt unik. Her har vi siden august 2022 været en af Københavns Kommunes udbydere af Danskuddannelse. Og det har virkelig taget fart i år. I alt har der frem til dags dato i år været næsten 10.000 internationale københavnere, der lærte dansk på Studieskolen.

De fleste – over 7.000 – går på Danskuddannelsen. Det betyder, at over halvdelen af nye tilflyttere til København, der får tilbud om gratis dansk, vælger at læse det hos os. Vi er også glade for at sige, at når en person først begynder sin Danskuddannelse hos os, så fortsætter han eller hun som oftest her på de næste niveauer.

Vi har mange tiltag, bl.a. et Studiecenter med gratis hjælp og vejledning, der sikrer, at dem, der lærer dansk hos os, bliver ved med at være glade for at gå her.

Samtidig er der stadig mange – over 2.000 – der vælger at betale for at lære dansk på Studieskolen. Som noget unikt tilbyder vi nemlig også selvbetalt danskundervisning. Det kan være for tilflyttere, der har boet i Danmark så længe, at de ikke længere er kvalificeret til gratis Danskundervisning. Der kan også være andre grunde, fx at de vil fokusere på dansk til samtale.

SOSU-elever, ukrainske flygtninge og FVU-kursister lærer sprog hos Studieskolen

På Studieskolen kommer vi ud til mange forskellige målgrupper. I halvandet år har vi nu i samarbejde med Aid Ukraine tilbudt gratis engelskkurser for ukrainske flygtninge. Det har allerede hjulpet mange ukrainere i job eller praktik.

Og siden april 2021 har vi i samarbejde med Københavns Kommune tilbudt sprogstøtte til SOSU-elever med dansk som andetsprog. Det har betydet meget mere fastholdelse – blandt de elever, der tog imod tilbuddet om sprogstøtte, er kun 7,5 % stoppet med deres SOSU-uddannelse, selvom frafaldstallet i gennemsnit ligger på 37 %.

Studieskolen har også i løbet af de sidste fem år har opbygget en stor og solid FVU-afdeling. FVU er et gratis tilbud til mennesker, der kan noget dansk i forvejen. Mange læser FVU for at blive bedre til dansk, engelsk eller matematik, så de kan få et arbejde eller komme ind på en uddannelse. Studieskolens mange FVU-kursister er en del af et spændende og internationalt miljø og møder en masse andre, der lærer dansk eller engelsk.

Vores undervisning kommer også rent fysisk vidt omkring: Vi underviser universitetsstuderende på campus og ansatte i firmaer på deres arbejdsplads. SOSU-eleverne får undervisningen der, hvor de er i praktik. Og da vi i 2020 og i 2022 overtog to andre sprogskoler, kan vi tilbyde FVU- og danskundervisning på flere forskellige beliggenheder i København – tæt på dem, der har brug for det.

Glade for at lære sprog på Studieskolen

Vi laver løbende undersøgelser blandt både vores fremmedsprogs- og danskkursister. Her er vi glade for at konstatere, at i den seneste undersøgelse sagde 94 % af vores danskkursister, at de var glade for at lære dansk på Studieskolen.

98 % af vores fremmedsprogskursister sagde, at de ville anbefale os til andre. Et tal, der også har ligget stabilt i mange år.

Vores kursister fremhæver ofte, at de er glade for, at vores undervisning er relevant og brugbar, og at vores undervisere både er dygtige til deres fag og gode til at skabe en rar stemning i klassen.

Alt i alt kan vi altså ikke hos os genkende, at det går ned ad bakke med interessen for sprog.

Der er – også i år – rigtig mange, der er glade for at lære sprog på Studieskolen.Her kan du læse nogle artikler og debatindlæg om situationen for sprog i Danmark, som nævner de tal, vi citerer i starten:

Politikpapir: Strategi for sprogfagene
(Danske Gymnasier)

Danske Gymnasier: Sprogfagenes negative udvikling skal stoppes, før det er for sent
(Altinget)

Professor: Udenrigsminister søger tolke til intenst EU-formandskab – grundet reformer er der ingen ledige
(Altinget)


Her kan du læse om engelskkurser for ukrainske flygtninge: Engelskkurser giver ukrainske flygtninge nye muligheder (Aid Ukraine Denmark)


Her kan du læse DR’s artikel om sprogstøttens succes: Særlig ordning får flere sosu-elever til at gennemføre studiet (DR)