Menu

Prøve i Dansk 1 - PD1

Prøve i Dansk 1 (skriftligt A2, mundtligt B1) er en prøve i sprogfærdighed. Den viser, om du har opnået en almen dansksproglig kvalificering og er introduceret til kultur- og samfundsforhold i Danmark, så du kan varetage erhvervsarbejde og fungere aktivt som samfundsborger.

Prøve i Dansk 1 bliver udarbejdet af Undervisningsministeriet, den er statskontrolleret og afholdes to gange om året.

Næste prøve

Prøve i Dansk 1 afholdes næste gang i november/december 2024.
Tilmeldingsfrist er den 2. september 2024.

Tilmeld dig

 

Skriftlig prøve

Afholdes 14. november fra kl. 9.00 til ca. kl. 11.30.
Den skriftlige prøve afholdes på samme dato og tidspunkt over hele landet.
Den skriftlige prøve finder sted på Studieskolen i Valdemarsgade 16, 1665 København V.
Det er ikke muligt at bruge PC/Mac ved prøven.

Mundtlig prøve

Afholdes mellem den 2. og 13. december i tidsrummet kl. 9.00 og 17.00.
Du får dato for den mundtlige prøve i slutningen af oktober og tidspunkt i slutningen af november.
Du kan desværre ikke selv vælge dato og tidspunkt for den mundtlige prøve.
Den mundtlige prøve finder sted på Studieskolen i Valdemarsgade 16, 1665 København V.


VIGTIGT! Krav om billedlegitimation

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved både den skriftlige og mundtlige prøve. Klik her for at se reglerne for billedlegitimation.

Hvis du ikke har en af de gyldige former for legitimation, kan der i nogle tilfælde gives tilladelse til at anvende en anden form for legitimation. Du skal ansøge om dette hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest 4 uger inden prøven.
Ansøgning kan indsendes med Digital Post (fx fra e-Boks, mit.dk, borger.dk eller via Digital Post-appen). Vælg Styrelsen for International Rekruttering og Integration som modtager. Vælg herefter "Danskprøver" som underkategori af modtager.

Når du får svar på din ansøgning, skal du videresende svaret til Studieskolen på info@studieskolen.dk.


Dispensation til prøve på særlige vilkår

Hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller har tilsvarende vanskeligheder (hvis du fx er ordblind), kan du søge om at få lov til at aflægge prøven med særlige hjælpemidler eller på særlige vilkår. Det kunne være et teknisk hjælpemiddel, en hjælper, forlænget tid eller lignende.

Du skal tilmelde dig prøven, før du kan søge dispensation.

Du søger dispensation ved at sende en e-mail til info@studieskolen.dk. Vedhæft dokumentation på funktionsnedsættelse (ordblindetest eller lægeerklæring). Du skal sende din ansøgning hurtigst muligt og senest den 16. september.


Prøvegebyr

Prøven koster 1.520 kr.


Framelding

Betingelser, hvis du ønsker at framelde dig prøven:
  • Framelding inden tilmeldingsfristens udløb: Du får 100% af prøvegebyret refunderet. Vi fratrækker et administrationsgebyr på 100 kr.
  • Framelding herefter og senest 2 uger inden skriftlig prøve: Du får 50% af prøvegebyret refunderet.
  • Framelding senere end 2 uger inden skriftlig prøve: Du får ingen refusion af prøvegebyret.


Er du kursist på Studieskolen?

Hvis du er tilmeldt modul 6, Danskuddannelse 1, på Studieskolen, skal du ikke betale for prøven, og du bliver tilmeldt automatisk. Hvis du har spørgsmål til prøven, kan du henvende dig til din underviser.

Vær opmærksom på, at du mister retten til videre undervisning, når du består en prøve på samme eller højere danskuddannelse end den, du går på.
Ønsker du at fortsætte med at lære dansk, kan du altid tilmelde dig et kursus på Studieskolen, hvor du selv betaler. Klik her for at se kurserne.


Næste prøve i 2025

Næste Prøve i Dansk 1 afholdes i maj/juni 2025. Den skriftlige prøve afholdes den 15. maj, og den mundtlige prøve afholdes mellem den 10. og 21. juni 2025. Du kan tilmelde dig fra 17. december.