Menu

Prøve i Dansk 1 - PD1

Prøve i Dansk 1 (skriftligt A2, mundtligt B1) er en prøve i sprogfærdighed. Den viser, om du har opnået en almen dansksproglig kvalificering og er introduceret til kultur- og samfundsforhold i Danmark, så du kan varetage erhvervsarbejde og fungere aktivt som samfundsborger.

Prøve i Dansk 1 bliver udarbejdet af Undervisningsministeriet, den er statskontrolleret og afholdes to gange om året.Næste prøve

Prøve i Dansk 1 afholdes næste gang i november/december 2022. Tilmeldingsfrist var den 5. september.

Skriftlig prøve

Afholdes 17. november kl. 9.00.
Den skriftlige prøve afholdes på samme dato og tidspunkt over hele landet.

Mundtlig prøve

Afholdes mellem den 5. og 16. december i tidsrummet 9.00 og 17.00.
Du får dato for den mundtlige prøve i oktober og tidspunkt i slutningen af november. Du kan desværre ikke selv vælge dato og tidspunkt for den mundtlige prøve.

VIGTIGT! Krav om billedlegitimation

Du skal fremvise gyldig billedlegitimation ved både den skriftlige og mundtlige prøve. Klik her for at se reglerne for billedlegitimation.

Hvis ikke du har gyldig billedlegitimation, skal du ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven senest 4 uger før den skriftlige prøve. Du søger ved at skrive en mail til: danskproever@siri.dk.

Når du får svar på din ansøgning, skal du videresende svaret til Studieskolen på info@studieskolen.dk.

Dispensation om prøve på særlige vilkår

Hvis du er ordblind, har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, kan du søge dispensation om at komme til prøve på særlige vilkår.

Du søger dispensation ved at sende en e-mail til info@studieskolen.dk. Studieskolen vil herefter kontakte dig angående dokumentation (ordblindetest eller lægeerklæring). Du skal sende din ansøgning hurtigst muligt og senest 30. september.

Prøvegebyr

Prøven koster 1.434 kr.

Er du kursist på Studieskolen?

Hvis du er tilmeldt modul 6, Danskuddannelse 1 på Studieskolen, skal du ikke betale prøven, og du bliver tilmeldt automatisk. Hvis du har spørgsmål til prøven, kan du henvende dig til din underviser.

Prøver i 2023

Prøve i Dansk 1 afholdes første gang i 2023 i maj-juni 2023. 
Den skriftlige prøve afholdes 25. maj 2023, den mundtlige prøve afholdes i perioden 12.-23. juni 2023.
Du kan tilmelde dig Prøve i Dansk 1 fra den 2. januar 2023.